Corona: “Concentreren op kerntaken”

Actueel |
29 september 2020 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: 30 september 2019 Profri Jaarvergadering en Frituurwereld Event

Vakvereniging ProFri betreurt het dat de horeca als gevolg van corona opnieuw te maken krijgt met strengere maatregelen. ProFri-directeur Frans van Rooij: “Voor onze collega’s in de natte horeca is het een regelrecht drama. Het leed voor de meeste frituurspeciaalzaken valt te overzien. We zullen ons nadrukkelijker moeten concentreren op onze kerntaken; afhalers en bezorgmaaltijden.” Verder ijvert ProFri voor compensatie voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen.

De zware maatregel voor de horeca (22.00 uur gesloten voor eters ter plekke) zal op veel cafetaria’s, snackbars en frituren maar beperkt effect hebben. Van Rooij: “Natuurlijk hebben veel bedrijven de afgelopen jaren geïnvesteerd in hun zitgedeelte. Aan de andere kant zien we ook dat veel bedrijven in onze sector de afgelopen jaren hun openingstijden al terugschroefden. Waar je vroeger zag dat cafetaria’s tot elf uur ’s avonds of middernacht geopend waren, is dit nu veel minder het geval.”

Kerntaken

De nieuwe coronaregels gelden voorlopig voor drie weken. Van Rooij wijst erop dat de kans aanwezig is dat hiermee het leed niet geleden is. De ProFri-directeur zegt: “Deskundigen wijzen erop dat het virusseizoen nog maar net begonnen is en in potentie zelfs tot april volgend jaar kan aanhouden. Het afhalen en bezorgen van gerechten zal vermoedelijk niet in gevaar komen. Frituurspeciaalzaken doen er dus goed nog aan bij zichzelf te rade te gaan hoe ze op deze twee kerntaken optimaal kunnen inspelen.”

Bottleneck

Van veel ondernemers krijgt ProFri momenteel signalen dat corona de bedrijfszekerheid in gevaar brengt. Van Rooij: “Het griepseizoen is begonnen; dat stelt veel bedrijven voor problemen. Zeker als je alleen met je familie werkt in het bedrijf, heb je een probleem als iemand een verkoudheid heeft. Omdat de uitslagen van coronatesten lang op zich laten wachten, kun je bijna niet anders dan het bedrijf uit voorzorg sluiten. Wie veel personeelsleden heeft, zal wat meer armslag hebben. Maar als een medewerker wel corona heeft en in contact is geweest met collega’s, heb je hetzelfde probleem. Ook voor dit soort gedwongen sluitingen, moet er compensatie komen.”

Horeca Alliantie

ProFri vormt samen met zusterorganisaties VCHO en NHG sinds enige tijd de Horeca Alliantie. Van Rooij: “Met de Alliantie en ook samen met Ondernemend Nederland (ONL) zullen wij met de ministeries om tafel gaan om een goed steunpakket af te dwingen. Wat ons betreft moet het kabinet komen met een financieel vangnet. Bedrijven die te maken krijgen met omzetderving of extra kosten doordat ze gedwongen tijdelijk moeten sluiten, zullen een vorm van compensatie moeten krijgen”.