Hans Hus blijft langer ProFri-voorzitter

Actueel |
29 september 2020 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: 30 september 2019 Profri Jaarvergadering en Frituurwereld Event

De Nootdorpse cafetariaondernemer Hans Hus heeft zijn voorzitterschap van vakvereniging ProFri met twee jaar verlengd. Hus zou dit jaar terugtreden; de leden van ProFri stemden ermee in dat hij twee jaar langer aanblijft. Directie en bestuur van ProFri achten het raadzaam in deze turbulente coronatijden bestuurlijke stabiliteit te garanderen.

Gisteren (maandag 28 september) zou ProFri oorspronkelijk zijn Algemene Ledenvergadering en het Frituurwereld Event houden. Door corona zag de vakvereniging zich genoodzaakt de agenda van de ledenvergadering online af te handelen en het event af te blazen. Wel hield directeur Frans van Rooij, die voorzitter Hus verving wegens ziekte, een jaarrede. Dit deed hij via video; de toespraak is elders op deze website te vinden.

Jack van Hooft

De leden stemden in met de rekening 2019 en de begroting van het komend jaar. Ook gaven zij akkoord voor het langer aanblijven van Jack van Hooft als bestuurslid. Net als Hus zou de ondernemer uit Tilburg aftreden, maar plakt hij twee jaar vast aan zijn termijn als bestuurslid.

ProFri-DNA

Directie en bestuur gaven bovendien tekst en uitleg over de zogenaamde DNA-sessies over ProFri. De vakvereniging houdt via deze sessies haar uitgangspunten tegen het licht. “Het bestuur wil het lid-zijn van ProFri de komende jaren sterker gaan positioneren. De vereniging wil hiermee haar leden helpen om een hogere voorkeurspositie te veroveren onder hun klanten en zo ondernemingsgroei bij haar leden stimuleren,” aldus directie en bestuur. De komende maanden zullen de effecten van dit herijkte beleid zichtbaar en merkbaar worden

Pro-lidmaatschap

Bijgevallen door de leden, besloot ProFri verder het lidmaatschapstarief ongemoeid te laten. Er vindt dus geen verhoging plaats. Wel start ProFri met instemming van de achterban een campagne om meer leden ertoe te bewegen te kiezen voor het Pro-lidmaatschap.

Mini-event

ProFri is voornemens, mits corona dit toelaat, in januari via een mini-event enkele programmaonderdelen van het Frituurwereld Event alsnog af te wikkelen. Het gaat hierbij onder meer om de uitreiking van nieuwe keurmerken, de toekenning van de Parel van het Jaar Awards en de presentatie van de tweede Nationale Smulgids.