Benchmark restaurantformules: gasten van Bregje het meest tevreden

Actueel |
11 september 2023 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock, Joshua Resnick

Zou jij een bezoek aan dit restaurant aanraden, afraden of sta je er neutraal tegenover? Deze vraag legde bureau Multiscope voor aan bezoekers van grote restaurantformules in ons land. Proeflokaal Bregje scoorde het best, Happy Italy het matigst.

Multiscope benchmarkte op deze wijze 17 restaurantformules en vroeg duizenden bezoekers naar hun mening.

Per formule werden de resultaten uitgedrukt in een zogenaamde Net Promotor Score ofwel NPS, het saldo van tevreden bezoekers die het restaurant bij anderen aanbevelen.

Gemiddelde score is plus-72

De grootste restaurantketens van Nederland scoren gemiddeld een NPS-score van plus-72. Bregje bleef hier met plus-91 royaal boven. Dit gold ook voor ’t Zusje (plus-89) en La Cubanita (plus-78). Daarnaast scoorden eveneens Humphrey’s en Moeke (plus-74 en plus-73) boven het gemiddelde. Overigens geven jongere bezoekers van 18 tot 34 jaar een lagere score dan oudere bezoekers.

“Meest bezocht, minste score”

De meest bezochte formulerestaurants presteerden juist beduidend minder. Zo bleven De Beren en Loetje beide met plus-70 onder het gemiddelde. Uitgesproken matig scoorden Happy Italy (plus-36), Pannenkoe (plus-48) en Heinde & Ver (plus-55).

Multiscope noemt met name de lagere score onder jongere bezoekers verontrustend: zij zijn immers de gasten van de toekomst. Restaurantformules zouden aan deze doelgroep nadrukkelijker aandacht moeten schenken, aldus het bureau.

Gemiddelde besteding: 115 euro

Eerder bleek uit hetzelfde benchmark-onderzoek dat per tafel in de onderzochte formulerestaurants gemiddeld 115 euro wordt besteed. Hoe ouder de gasten, des te hoger de besteding. 50-plussers hebben een rekening van gemiddeld 131 euro. De groep van 18 tot 34 jaar heeft een kassabon van 97 euro. De leeftijdscategorie 35 tot 49 jaar zit er tussenin met 121 euro gemiddeld. De hoogste gemiddelde besteding kennen The Seafood Bar (199 euro) en ’t Zusje (198 euro).

Ruim 5300 gasten ondervraagd

Voor zijn Nationale Benchmark Restaurantketens ondervroeg bureau Multiscope 5326 restaurantbezoekers van 18 jaar en ouder. De methode Net Promoter Score ofwel NPS is een internationale standaard om klanttevredenheid te meten. Hierbij wordt het aantal mensen dat een bezoek aanraadt, afraadt of dat neutraal is met elkaar verrekend. Voorbeeld: zijn van alle ondervraagden 25 procent ‘aanraders’, 20 procent ‘afraders’ en 55 procent ‘neutralen’, dan levert dit een NPS-score op van plus-5.