6 dingen over de ketelkwestie

Achtergrond |
21 december 2018 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

De publicatie in Frituurwereld 9 over de Ketelkwestie had grote gevolgen. Ketelproducent QBTEC/Kiremko spande een kort geding aan tegen vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum, de uitgever van dit vakblad. De fabrikant eiste op vier punten van de tekst een rectificatie. Op 1 november kwam de rechter in Den Bosch met het vonnis. Hij veroordeelde ProFri tot de geëiste rectificatie. 6 dingen over de Ketelkwestie en het vervolg.

Tekst: Redactie Frituurwereld

 1. Dagvaarding en zitting
  QBTEC/Kiremko kon zich op vier punten niet vinden in de tekst die namens vakvereniging ProFri is gepubliceerd in Frituurwereld 9 over lekkages aan frituurketels. Op 19 september dagvaardde de fabrikant ProFri en het Nederlands Frituurcentrum. Op 5 oktober hoorde de rechtbank in Den Bosch de betrokken partijen in kort geding.
 2. Vonnis
  Op 1 november deed de rechter uitspraak. Naar zijn mening waren de vier door QBTEC gewraakte tekstpassages van ProFri onvoldoende onderbouwd. De rechtbank vond het aantal klachten onvoldoende om te kunnen spreken van een representatief onderzoek. De rechter oordeelde dat onvoldoende is aangetoond dat sprake is van “een groot probleem waardoor vele frituurondernemers schade lijden”. Daarom vindt de rechter de bescherming van de goede naam van QBTEC in dit geval zwaarder wegen dan het belang van ProFri en haar leden. De rechter kende daarom de rectificatie* op de vier punten toe (je kunt de totale rectificatie lezen op bladzijde 39). Ook werden ProFri en het Nederlands Frituurcentrum veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van QBTEC.
 3. Oordeel van rechtbank
  De rechter betwistte niet het recht van ProFri om de ketelkwestie aan de orde te stellen. Hij stelde in zijn overweging dat “indien het juist is dat QBTEC frituurinstallaties op de markt brengt waarvan de ketels van slechte kwaliteit zijn, zodat zij gaan lekken, dit in beginsel een misstand is die publiekelijk aan de kaak mag worden gesteld en dan zijn, in geval QBTEC, daartoe aangesproken zijnde, er zelf niets doet om die misstand op te lossen, publicaties in de media die door relevante personen gelezen worden een verdedigbare manier om het nagestreefde doel dichterbij te brengen”.
 4. Stichting Ketelkwestie
  Hoe geeft ProFri een vervolg aan de Ketelkwestie na dit vonnis? De vakvereniging hield op 10 december in Zwijndrecht een vergadering om de leden te informeren. Wij kunnen hiervan geen verslag doen in deze editie van Frituurwereld, omdat het magazine al bij de drukker lag op deze datum. Eén van de zaken die ProFri zijn leden meedeelde, is het voornemen om versneld te komen tot de oprichting van de Stichting Ketelkwestie. Deze stichting moet de voortgang van de zaak oppakken, gesteund door ondernemers die oordelen dat zij schade lijden door vroegtijdige lekkage aan frituurketels. Door een stichting op te richten, kan vakvereniging ProFri zelf zich richten op zijn oorspronkelijke kerntaken, zonder belemmerd te worden door organisatorische en financiële consequenties van de ketelkwestie.
 5. Degelijk onderzoeksrapport
  De eerste taak van de Stichting Ketelkwestie wordt het produceren van een goed onderbouwd onderzoeksrapport over de zaak en de omvang van de problematiek. Het streven is erop gericht om dit onderzoek te presenteren in de tweede helft van 2019.
 6. Deelnemers gevraagd
  Ondertussen blijft vakvereniging ProFri data verzamelen over de ervaringen van professionele frituurders met hun bakwanden cq frituurketels. Frituurondernemers worden opgeroepen om mee te doen aan het bakwandonderzoek dat in de zomer van 2018 na een eerder verkennend onderzoek dat door de vereniging in gang is gezet. Zie hier: https://www.frituurcentrum.nl/onderzoek.
  Op bladzijde 39 vind je de rectificatie, zoals door de rechter verordonneerd ter grote van een volledige A4-pagina.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het magazine Frituurwereld nummer 10 – Winter 2018-19


* LEES HIER DE RECTIFICATIE