Wat zijn de gevolgen van de Alcoholwet?

Actueel |
18 mei 2021 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Shutterstock

Ter vervanging van de Drank- en Horecawet, treedt op 1 juli aanstaande de nieuwe Alcoholwet in werking. Wat verandert er aan de regels voor de horeca?

Afspraken die zijn opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord zijn mede de drijfveer om te komen tot een nieuwe Alcoholwet.

In dit akkoord tussen de overheid en marktpartijen staan maatregelen opgesomd om (problematisch) alcoholgebruik te voorkomen. Zoals: geen drankreclame meer langs sportvelden en minder alcoholreclame gericht op jongeren. Hoewel het nog wel even duurt, is ook de volgende maatregel onderdeel van het preventieakkoord; per 2040 mogen sportkantines geen happy hours of meters bier meer verkopen.

Happy hour mag nog

De nieuwe Alcoholwet legt prijsacties met alcohol deels aan banden. Voor slijters, supermarkten en andere drankverkopers zijn kortingen van meer dan 25 procent op alcohol per 1 juli verboden. Prijsacties in de horeca blijven echter wel toegestaan, inclusief de happy hours en meters bier. Wel geldt het voorbehoud: lager dan 60 procent van de oorspronkelijke verkoopprijs, mag de horeca met kortingsacties niet gaan. Gaat het om sterke drank, dan zal de horeca minder te maken krijgen met concurrentie van supermarkten. Zij mogen online namelijk sterke drank niet langer aanbieden tussen de andere boodschappen.

Minderjarigen

Het was de horeca (en andere alcoholverkopers) al niet toegestaan om drank te verkopen aan minderjarigen. De handhaving is wel aangescherpt. Bedrijven die binnen twaalf maanden drie keer betrapt worden op alcoholverkoop aan minderjarigen, kunnen een verkoopverbod van alcohol opgelegd krijgen. Gemeenten krijgen daarnaast extra mogelijkheden om voorwaarden te stellen aan alcoholverstrekkende horeca. Zo mogen ze strengere voorwaarden stellen aan de minimale omvang (landelijk 35 vierkante meter) die een drankverstrekkend bedrijf moet hebben. Nieuw is wel: volwassenen die in een horecabedrijf drank bestellen dat bestemd is voor een minderjarige, kunnen 435 euro boete krijgen.

Wat niet verandert: de leidinggevende in de horeca moet kunnen bewijzen dat hij of zij de opleiding sociale hygiëne heeft doorlopen. Wel nieuw is dat er een landelijke examencommissie wordt ingesteld, die beoordeelt of certificaten en diploma’s sociale hygiëne aan de eisen voldoen. Ook nieuw: niet alleen in het café, restaurant of de drankverstrekkende cafetaria moet iemand aanwezig zijn die beschikt over zijn papieren voor sociale hygiëne, maar dit geldt ook voor bijvoorbeeld bierfietsen, partyboten en andere plekken waar drank wordt verstrekt.

Verder zijn voor horecastudenten de eisen juist iets minder streng geworden. In het kader van hun opleiding mogen ook jongeren van 14 en 15 alcohol schenken (was: vanaf 16 jaar).