Steden bannen vervuilend vervoer uit hun centrum

Actueel |
10 februari 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock.

Bestelbussen en vrachtwagens met vervuilende uitstoot worden in de toekomst geweerd uit steeds meer binnensteden. Dit kan voor horecagroothandels én bezorgdiensten van de horeca verstrekkende gevolgen hebben.

Gisteren tekende staatssecretaris Stientje van Veldhoven een uitvoeringsagenda waarmee vervoer in de steden schoner moet worden. In veertien steden in het land zijn al afspraken gemaakt om in 2025 zones in te voeren zonder emissies. De verwachting is dat de komende maanden dit aantal al zal groeien tot dertig. Vervuilende bestelbussen en vrachtwagens zijn hier dan over vier jaar al taboe.

Emmissievrije zones

Het betekent in de praktijk, dat de steden zullen gaan werken met zogenaamde ringbanen, plekken waar producten voor verder vervoer in emmissievrije zones worden overgeheveld op elektrische- en waterstofvoertuigen. Om ondernemers de kans te geven over te stappen, moeten gemeenten de instelling van nieuwe uitstootvrije zones minimaal vier jaar van tevoren aankondigen.

Subsidieregeling

Inmiddels is er een nieuwe subsidieregeling voor schone bestelbussen van kracht geworden. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers hierop een beroep doen en maximaal 5000 euro subsidie krijgen. MKB-Nederland heeft inmiddels laten weten deze subsidiemaatregel onvoldoende te vinden, zeker nu zoveel ondernemers het door corona financieel moeilijk hebben.