Sneller sancties bij “onveilig voedsel”

Actueel |
21 september 2017 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
NVWA / Foodservicewatcher

Het beleid van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) is dit jaar veel strenger geworden. Als uitvloeisel van de nieuwe Gezondheidswet worden sneller sancties opgelegd. Boetes bij gebrekkige voedselveiligheid kunnen snel oplopen. Daarnaast zal de NVWA de testresultaten bij bedrijven openbaar bekendmaken.

De NVWA testte zijn systematiek van kleurcodes (rood voor “slechte prestatie”) eerder bij lunchrooms. Met inwerkingtreding van de Gezondheidswet zal de NVWA uitgebreider verslag doen van inspecties bij horecabedrijven via beknopte samenvattingen. De minister oordeelde eerder dat kleurencodes alleen onvoldoende zijn. Transparantie (begrijpelijke informatie voor de consument) staat voortaan voorop.

“Dit is een uitvloeisel van druk die feitelijk voortkomt uit de consumenten zelf,” zegt Toos Houwers van de Houwers Groep, het bedrijf dat de voedselveiligheid in bedrijven inspecteert en hierover adviseert. Houwers verwijst in dit verband naar openbaarmaking van bedrijven met gebreken via RTL Nieuws een jaar geleden. “De NVWA zal toetsen op harde criteria. De boetes lopen vlugger op als er geen verbetering optreedt. En in het uiterste geval zal een bedrijf sneller gesloten worden dan voorheen.”

Op bladzijde 20 en 21 gaat Toos Houwers uitgebreider in op de noodzaak voor frituurbedrijven om (nog) kritischer te kijken naar de voedselveiligheid.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het magazine Frituurwereld nummer 5 – Najaar 2017