ONL: gemengde gevoelens bij extra steunpakket 4de kwartaal

Actueel |
16 november 2021 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Hans Biesheuvel (ONL) en Shella Cortissos (Horeca Alliantie) gemaakt tijdens eerdere livestream

Goed dat het demissionaire kabinet heeft besloten tot nieuwe steunmaatregelen. Voor het nieuwe pakket aan steunmaatregelen is 1,3 miljard euro vrijgemaakt. Dat is veel geld, maar tegelijkertijd niet ruimhartig genoeg om alle gedupeerde ondernemers van adequate financiële steun te voorzien. ONL voor Ondernemers houdt gemengde gevoelens over aan het gepresenteerde steunpakket.

ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: “Het demissionaire kabinet heeft maar deels gehoor gegeven aan onze oproep tot herintroductie van het oude pakket aan generieke steunmaatregelen. De TVL wordt weliswaar geherintroduceerd, maar in beperkte mate en de NOW en TOZO blijven zelfs vooralsnog helemaal achterwege’’.

Ondernemers die in het 4de kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies hebben kunnen aanspraak maken op de nieuwe TVL-regeling. Zij krijgen dan een subsidie van 85%. Positief dat het demissionaire kabinet de TVL-regeling herintroduceert. Tegelijkertijd ziet ONL direct verschillende gebreken en zorgen. Omzetverlies wordt berekend over het gehele 4de kwartaal 2021, terwijl ondernemers de eerste 1,5 maand van Q4 2021 volledig hebben kunnen draaien. Biesheuvel: “De ‘lockdown light’ is ingegaan op 13 november, dan is het niet meer dan eerlijk ook het omzetverlies over deze periode te berekenen. Aanvullend ontbreekt in het steunpakket een voorraadvergoeding voor horeca, horecagroothandels en evenementen. Het regent annuleringen sinds eind vorige week. Daar moet de overheid een vergoeding tegenover zetten.”

Biesheuvel: “Ik vrees de gevolgen van de ‘lockdown light’. Het niet herintroduceren van de NOW en TOZO doet geen recht aan de ernstige situatie waarin veel MKB-ondernemers zitten”. Het demissionaire kabinet start wel met de voorbereidingen om de NOW alsnog in te zetten mocht de ‘lockdown light’ langer dan 3 weken duren. Biesheuvel: “Ik vrees dat Nederland wel eens langer dan 3 weken op slot kan zitten. Het demissionaire kabinet toont aan in dat geval wel bereidwillig tegenover herintroductie NOW te staan. Ik ben overtuigd van de noodzaak van de NOW en blijf dan ook voorstander van een zo spoedig mogelijke herintroductie van de NOW, daar slaat het demissionaire kabinet de plank mis.” Volgens ONL houden werkgevers nu liever hun personeel, met behulp van de NOW, in dienst voor als de coronabeperkingen (deels) worden opgeheven. Ondernemers moeten dan weer snel kunnen opschalen. Je wilt dan niet direct kampen met een personeelstekort, zeker niet in deze krappe arbeidsmarkt.

Aanvullend is het subsidiepercentage in de garantieregelingen voor evenementen verhoogd naar 100%. Deze stap is niet meer dan terecht. De beperkende maatregelen hebben ertoe geleidt dat veel evenementen als congressen en festivals die deze maand zouden plaatsvinden zijn geannuleerd. De steun moet echter wel doorsijpelen naar de onderliggende ketenleveranciers. ONL doet een beroep op het demissionaire kabinet om dit te monitoren.

Het valt te prijzen dat het demissionaire kabinet op deze korte termijn een nieuw pakket aan steunmaatregelen kan presenteren. Anderzijds ziet ONL in het voorliggende pakket zeker ook tekortkomingen. Er moeten zeker nog verschillende stappen worden gezet om het nieuwe steunpakket dusdanig robuust te krijgen dat het MKB-ondernemers door de ‘lockdown light’ heen helpt, zeker wanneer deze langer dan 3 weken gaat duren. Ook moet er opnieuw gekeken worden naar de mogelijkheid tot het langer uitstellen van belastingschulden.

Klik hier voor het interview met Hans Biesheuvel in het tv-programma EenVandaag op 16 november 2021

Interview met Hans Biesheuvel in het tv-programma EenVandaag op 16 november 2021

Biesheuvel vertegenwoordigd in Den Haag ook de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri), de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG). Deze drie verenigingen vormen samen sinds de pandemie de Horeca Alliantie.