Nieuwe Franchisewet nadert voltooiing

Actueel |
21 maart 2019 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Binnenhof / Rijksvastgoedbedrijf.nl

De nieuwe Franchisewet nadert haar voltooiing. Tot eind januari konden belanghebbenden zienswijzen indienen met wijzigingsvoorstellen. Honderden belanghebbenden gaven reacties, waaronder Domino’s Pizza, Gauchos en FHC Formulebeheer.


De rijksoverheid schrijft over het doel van de Franchisewet: “De wettelijke regeling richt zich op franchisegevers en franchisenemers, voorafgaand aan én tijdens hun samenwerking. Het doel van de regeling is om de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase te versterken. Franchisenemers krijgen naar verwachting meer effectieve bescherming tegen onredelijke situaties als gevolg van het overwicht van de franchisegever. Tevens geeft de regeling ruimte aan evenwichtige samenwerking tussen alle betrokkenen die ten goede komt aan franchise als bedrijfsmodel.” De teneur van de meeste reacties: conflicten tussen franchisenemers en -gevers zijn teveel tot uitgangspunt verheven. Franchisebemiddelaar Koelewijn & Partners stelt: “Het huidige “negatieve sentiment” over onevenwichtige verhoudingen in franchising ervaren wij vanuit de praktijk van franchising niet als representatief voor de gehele franchisesector. Het wetsvoorstel houdt onvoldoende rekening met de diversiteit van de franchisesector, waarbij de franchisenemer lang niet altijd in de zwakkere positie zit.” In de vaderlandse frituursector zijn 942 bedrijven aangesloten bij 16 overkoepelende merken, zowel losse samenwerkingsverbanden als “hard franchise” formules.

Dit artikel is reeds eerder verschenen in Frituurwereld Editie 11 – Voorjaar 2019