KVK: “Nood horeca-ondernemers is groot, soms staan ze aan de rand van de afgrond”

Actueel |
19 november 2021 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten
Foto: Shutterstock.

De nood bij de horeca is groot. Eén op de drie horecaondernemers kampt met betaalachterstanden en schulden. Een kwart van hen twijfelt of hij/zij moet stoppen met het bedrijf.

Het zijn twee van de uitkomsten uit het Kamer van Koophandel-onderzoek ‘Ondernemen in 2021’, waaraan bijna 2000 ondernemers uit allerlei sectoren deelnamen.

Uit het onderzoeksrapport van de KVK blijkt dat horecaondernemers, vergeleken met collega’s in andere sectoren, door corona de grootste problemen hebben, zowel financieel als geestelijk.

Frans van Rooij van vakvereniging ProFri zegt: “Ondernemers die in de problemen zitten, lopen hiermee niet te koop. Dus de ondernemers die ik hierover spreek vormen maar het topje van de ijsberg. En dan te weten dat de KVK dit onderzoek heeft gehouden vóórdat de nieuwe maatregelen zijn ingegaan. Het lijkt erop dat de ellende in de horeca alsmaar groter wordt.”

Uitkomsten uit het gisteren verschenen KVK-onderzoek:

Horeca aanmerkelijk negatiever

“Over het algemeen kijken alle ondernemers met iets meer vertrouwen naar de toekomst dan vorig jaar aan het begin van de zomer,” aldus de KVK. “Maar er is ook een groep van 10 tot 15 procent die grote en structurele problemen ervaart, en daar ook persoonlijk onder lijdt.” De uitkomsten in de horeca zijn aanmerkelijk negatiever dan in vrijwel alle andere branches en laten zich alleen vergelijken met bedrijven in de sectoren sport, evenementen, cultuur en recreatie.

Eén op drie heeft betaalachterstanden

Ruim een derde van de horecaondernemers (36%) heeft betaalachterstanden of schulden en kan minder vaak de maandelijkse rekeningen betalen. Bij ondernemers in andere sectoren is dit slechts één op de tien. Het overgrote van de ondernemers – 9 op 10 – wijt deze betaalachterstanden of schulden direct aan de coronacrisis.

Rapportcijfer horeca: 6,9

Ondernemers in alle sectoren beoordelen de huidige situatie van hun bedrijf met een 7,2. Ze zijn hiermee positiever dan in 2020. De horeca scoort met het rapportcijfer 6,9 relatief laag, want in dit soort onderzoeken is een verschil van 0,3 punten al veelzeggend. Toch is deze 6,9 een punt hoger dan vorig jaar. Hierbij is nogmaals aangetekend, dat het KVK-onderzoek is gehouden vóórdat de recente maatregelen bekend waren.

Emotionele klachten en stress

Ondernemers in de horeca geven het laagste cijfer aan hun welbevinden: 6,8 tegen 7,4 voor álle ondernemers gemiddeld. Horecaondernemers geven bovendien vaker aan stress en emotionele klachten te ervaren. Ze maken zich vaker zorgen over hun bedrijf. Ook heeft hun privéleven er meer dan gemiddeld onder te lijden.

Driekwart: minder omzet/winst

In de horeca geeft zo’n driekwart van de ondernemers aan dat de omzet en/of winst is afgenomen. Bij twee op de vijf bedrijven is de omzet zelfs met meer dan 50 procent gedaald.

Gat geslagen in privévermogen

Eén op de drie horecaondernemers heeft te maken met een afname van het privévermogen door de coronacrisis. Het gaat om een afname van 50 procent of meer.

Problemen in de personele sfeer

Zeven op de tien horecaondernemers (69%) geven aan op zoek te zijn naar medewerkers. Van deze groep geeft een ruime meerderheid (52%) aan er zeer/enigszins moeite mee te hebben om personeel te vinden. Een fors deel – 9 van de 10 deze groep – geeft aan dat personeel lastiger te krijgen is als direct gevolg van de coronacrisis. Zo is er volgens hen op de arbeidsmarkt met name sprake van concurrentie uit de gezondheidszorg, die hogere lonen betaalt.

Horeca negatief over toekomst

Eén op de tien ondernemers in alle sectoren ziet onvoldoende vooruitzichten voor de toekomst. Bij de horeca is dit bijna een kwart. Een vijfde van de horecaondernemers verwacht het de komende zes maanden niet te redden zonder externe financiering.

Een derde verwacht afname omzet

Vergeleken met andere sectoren, zijn de horecaondernemers negatiever over hun perspectieven voor de nabije toekomst. In de horeca verwacht een derde een afname in omzet (36%) en winst (33%). 14 procent van hen voorziet financiële moeilijkheden en problemen.

Kwart twijfelt: moet ik stoppen?

Ruim een kwart (27%) van de horecaondernemers twijfelt aan het voortbestaan van het bedrijf. Ze vragen zich soms of vaker af of het niet beter is om te stoppen. Twee op de drie (69%) van de horecaondernemers die deze twijfel hebben, achten het (zeer) waarschijnlijk dat ze hun bedrijf uiteindelijk zullen (moeten) staken.

KVK: “Soms aan rand van de afgrond”

“We verwachten dat het aantal ondernemers in de problemen toeneemt,” zegt KVK-adviseur Gé Gijsen. Hij spreekt dagelijks ondernemers die het moeilijk hebben. “Het aantal telefoontjes dat ik per dag krijg, is met tientallen toegenomen sinds de afkondiging van de nieuwe maatregelen. Mensen die ik spreek zijn regelmatig emotioneel.”

Naast de horeca, zijn enkele andere sectoren ruim vertegenwoordigd bij dergelijke telefoontjes: dat zijn de evenementenbranche en de recreatiesector. “De crisis is duidelijk nog niet voorbij,” stelt Gijsen. “Het is zaak om oog te houden voor deze groep ondernemers in zwaar weer. Mensen die ik spreek, staan soms aan de rand van de afgrond.”

Download het onderzoeksrapport “Ondernemen in 2021”

Meer over