Geen collectieve claim tegen vetophalers

Actueel |
23 februari 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: David Cardinez, Shutterstock

Er komt geen collectieve claim tegen ophalers van afgewerkt frituurvet. Een aantal vetverwerkers benadeelde de frituurbranche door verboden onderlinge prijsafspraken. “We hebben ons best gedaan, maar zo’n claim is onhaalbaar” zegt ProFri-directeur Frans van Rooij. “In onze branche is simpelweg te weinig animo voor een collectieve claim.”

Door de ongeoorloofde onderlinge prijsafspraken van de vetverwerkers, kregen horecabedrijven naar verluidt vele miljoenen euro’s te weinig uitbetaald voor hun afgewerkte oliën en vetten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legde de bedrijven in najaar 2021 boetes op van in totaal vier miljoen euro. De kwestie kwam vorig jaar aan de orde tijdens de Algemene Ledenvergadering van vakvereniging ProFri. Doelstelling was de haalbaarheid te onderzoeken om te komen tot een collectieve claim van frituurspeciaalzaken, zodat de branche alsnog een nabetaling zou krijgen voor het afgewerkte frituurvet.

“Gegevens niet compleet”

“Zo’n claim kan bijna niet anders dan collectief,” zegt Van Rooij. “Op een andere wijze is het gewoon niet haalbaar. In de praktijk hebben we bij ProFri gemerkt dat de animo om samen op te trekken gewoon te gering is. Ook bij andere organisaties, zoals VCHO, KHN en formulehuizen, bleek weinig belangstelling. Het betekent natuurlijk ook nogal wat. Je moet als ondernemer de hele boekhouding door om bonnen van vetverwerkers boven water te krijgen. Daarbij is gebleken dat veel cafetaria’s wel ontvangstbonnen in hun administratie hebben, maar dat gegevens over het aantal liters frituurolie en andere specificaties vaak gebrekkig zijn. Het is niet anders, maar wij zetten een punt achter dit dossier.”

Hoge prijzen

Overigens zijn de prijzen voor afgewerkte frituuroliën en -vetten op dit moment hoog. De gebruikte vetten, die vooral verwerkt worden tot biobrandstof, kennen een literprijs die opnieuw weer ettelijke dubbeltjes hoger ligt dan enige tijd geleden. Deze verhoging heeft nu echter te maken met de hoge energie- en brandstofprijzen: het tarief van afgewerkt frituurvet beweegt mee met deze ontwikkeling.