Corona: 90.000 horecamedewerkers minder

Geen categorie, Actueel |
12 april 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock

Sinds het begin van corona verlieten naar schatting van het CBS ongeveer 90.000 medewerkers de horeca. Ofwel één op elke vijf medewerkers.

Eind 2019 verwachtte het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal horecabanen (en dus medewerkers) sterk zou toenemen. Het waren er in december van dat jaar 446 duizend; het CBS voorspelde een groei tot 560 duizend horecabanen in 2025. Eind vorig jaar was het aantal horecabanen volgens het bureau echter gedaald naar 340 duizend.

Cafetariasector

Voordat de coronacrisis uitbrak, kampte de hele sector met gebrek aan medewerkers. Ook ondernemers met cafetaria’s, snackbars en frituren hadden te maken met tekorten. Aangenomen mag worden dat dit nu in de frituurspeciaalzaken niet meer het geval is. Naar taxatie van vakvereniging ProFri behaalde de frituursector vorig jaar ongeveer 25 procent minder omzet dan in 2019. Om medewerkers in dienst te kunnen houden, deden honderden frituurbedrijven een beroep op de NOW-regeling. Onduidelijk is hoeveel medewerkers de frituurbranche verlieten. Gezien het geringere omzetverlies, zal de uitstroom in vergelijking met reguliere restaurants ongetwijfeld verhoudingsgewijs beperkt zijn.

“Funest voor horeca”

FNV Horeca noemt bij monde van bestuurder Edwin Vlek de uitstroom funest voor de horeca. Vlek zegt: “Nu zijn de coronamaatregelen nog de grootste vijand van de horeca, maar door de massale uitstroom van horecamedewerkers is dit straks het immense personeelstekort. Als de horecabedrijven hun deuren weer mogen openen, is het zoeken met een lantaarntje naar medewerkers die de zaak weer kunnen opbouwen. Het voortdurende gebrek aan perspectief en de ontoereikende tegemoetkoming in de loonkosten hebben deze negatieve ontwikkeling in de hand gewerkt.” Ook het aantal aanmeldingen voor horecaopleidingen is drastisch gedaald.