Aantal vestigingen van frituurformules opnieuw gedaald

Actueel |
4 oktober 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

Het aantal formulevestigingen in de frituurbranche blijft dalen. Bureau Foodservice Watcher in Bredevoort telt 818 vestigingen, verdeeld over 30 franchiseformules met drie of meer locaties. Dat is ten opzichte van de laatste telling eind 2021 een teruggang van 4 procent. Vergeleken met de cijfers vóór corona, is de ontwikkeling zelfs dramatisch te noemen.

Foto’s: Bakhuus, Snackpoint en Verhage

13 formules kampen met een teruggang ten opzichte van eind 2021. Sligro’s softe marketingformule Big Snack verloor de meeste vestingen. 8 formulemerken laten juist groei zien, met Bakhuus als sterkste stijger. Bakhuus groeide naar 39 locaties tegen 17 vestigingen eind 2021. De overige 9 formules zijn stabiel.

Marktaandeel wel op peil?

Toch lijkt het marktaandeel ten opzichte van de telling van eind 2021 zelfs nog licht gestegen. Volgens de laatste cijfers van het Amsterdamse bureau Bold Data zijn er namelijk momenteel 5429 cafetaria’s, snackbars en andere frituurzaken. Dit zou betekenen dat 15,1 procent van alle cafetaria’s zijn aangesloten bij een formule. Eind 2021 was dit percentage 14,8 procent. Het aandeel van franchiseconcepten en actieformules heeft echter in het verleden wel tussen de 18 en 20 procent gelegen.

Over het omzetaandeel van de franchisemerken zijn geen nieuwe cijfers bekend. Volgens de meest recente gegevens behalen formulevestigingen ruim 30 procent van de totale omzet in de cafetariabranche.

“Dramatische daling sinds corona”

De coronapandemie lijkt een flinke bres te hebben geslagen in de cafetariasector. Eind 2019 werden namelijk nog bijna duizend formulevestigingen geteld, 999 om precies te zijn. Het zou betekenen dat sindsdien het aantal formulefrituren met bijna een vijfde (ruim 18 procent) is afgenomen. Dat is een beduidend sterkere daling dan de afname van het totale aantal frituurzaken. Uitgaande van de recente cijfers van Bold Data, liep namelijk het totale aantal cafetaria’s met ruim 5 procent terug sinds 2019.

Bredere trend in de horeca

Het dalende aantal vestigingen is niet uniek voor formules in de cafetariasector. Ook in andere segmenten van de horeca is de trend bespeurbaar. Zo kampten de aflopen tijd onder meer Happy Tosti, Ribs Factory, Happy Italy en andere eetconcepten met een afname van het aantal restaurants.

Hoewel het aantal faillissementen in de horeca toeneemt, is het nog altijd betrekkelijk gering. Wel is de afgelopen maanden sprake van een enorme stijging van het aantal ondernemers in de branche dat zelf besluit een punt achter het bedrijf te zetten.

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober proberen veel formules weer nieuwe ondernemers te werven tijdens de Nationale Franchise Beurs bij Van der Valk Schiphol.

Auteur: Ubel Zuiderveld