QBTEC-directie over rechtszaak: “Weinig waarheid”

Actueel |
17 juni 2021 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
QBTEC in Woerden, foto Shutterstock

QBTEC-directeur Gijs Okkerman vindt dat zijn voormalige Belgische Kiremko-dealer Jurgen Soenen zich schuldig maakt aan vuilspuiterij. “Er komt helaas weinig waarheid uit zijn mond,” zo laat Okkerman weten.

Okkerman reageert hiermee op publicaties die volgden op een zaak bij de rechtbank in Kortrijk, waarbij de rechter zich buigt over de vraag of circa 300 opgeslagen Belgische ketels van Kiremko via een curator vernietigd mogen worden. Soenen wil de vernietiging tegenhouden, omdat de ketels volgens hem kunnen aantonen dat er sprake was van defecten door fabrieksfouten en hij hierdoor met zijn bedrijfsvoering in de problemen kwam.

Curator

Okkerman ontkent dat QBTEC met de curatoren heeft afgesproken de ketels te (laten) vernietigen. “Het is de taak van curatoren de vennootschap af te wikkelen en de boel op te ruimen en het zijn de curatoren die de ketels zullen laten vernietigen. Wij hebben bedongen daarbij aanwezig te mogen zijn en bewijs te krijgen van het feit dat alle ketels zijn vernietigd.”

Okkerman schrijft verder: “Wij willen niet dat deze in vreemde handen komen, in het bijzonder niet in handen van Jurgen Soenen. Hij beschadigt al vele jaren onze naam en wij gaan hier een keer een einde aan maken. Hij heeft al vele gerechtelijke procedures tegen QBTEC gevoerd, maar er nog geen één gewonnen.”

Verantwoording

De directeur van QBTEC stelt verder: “Ook heeft hij (Soenen) een strafrechtelijke aangifte tegen ons gedaan in België, maar de Belgische onderzoeksrechter is kennelijk helemaal niet geïnteresseerd in die door Jurgen Soenen opgeslagen ketels. Anders had de Belgische onderzoeksrechter die ketels wel door het openbaar ministerie in beslag laten nemen. Dat Jurgen Soenen nu de vernietiging van de ketels wil tegenhouden, heeft alleen te maken met de eigen strijd die hij voert tegen QBTEC. Er komt echter een dag dat we hem daarvoor ter verantwoording roepen.” Okkerman zegt blij te zijn dat het Belgische dealerschap niet meer bij Soenen berust, omdat QBTEC met hem de nodige zakelijke problemen zou hebben gehad.

“Allemaal onzin”

Het steekt Okkerman dat Soenen derden meeneemt in zijn kritiek jegens QBTEC/Kiremko. Okkerman schrijft: “Veel vervelender is dat sommigen de praatjes van Jurgen Soenen klakkeloos als waarheid aannemen. Zo steunt de vakvereniging ProFri hem door dik en dun. Zelfs is ProFri bereid onwaarheid te verklaren om de acties van Jurgen Soenen kracht bij te zetten.”

Okkerman vervolgt: “Ik las (op Frituurwereld.nl) dat ProFri de Stichting Ketelkwestie in het leven heeft geroepen en dat er bijna wekelijks nieuwe meldingen bij die stichting binnenkomen van gedupeerde frietondernemers. Allemaal onzin. De Stichting Ketelkwestie bestaat helemaal niet – kijk maar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op ons verzoek om opgave te doen van de ontvangen klachten van gedupeerde frituurders over de afgelopen anderhalf jaar, weigert ProFri te antwoorden. Mij is wel duidelijk waarom.”

Stichting

Okkerman komt met zijn reactie richting de redactie van Frituurwereld twee weken nadat hem om commentaar werd verzocht op de rechtszaak in Kortrijk. Een woordvoerder van ProFri zegt: “Het is natuurlijk zijn goed recht dit alsnog te doen. Wat Okkermans opmerkingen over vakvereniging ProFri betreft: ook in ons land en bij onze leden speelt al jarenlang de kwestie van defecte frituurketels als gevolg van mogelijke fabrieksfouten. Het is dus niet meer dan logisch dat de kwestie in België onze volle aandacht heeft. Helaas zijn wij over de kwestie niet meer on speaking terms met QBTEC.”

Verder laat ProFri weten: “Over de Stichting Ketel Kwestie, kunnen we kort zijn, want die bestaat wel degelijk.” De rechtbank in Kortrijk oordeelt op 29 juni of de circa 300 opgeslagen Kiremko-ketels wel of niet vernietigd mogen worden.