ProFri zoekt twee nieuwe bestuursleden

Bericht van ProFri
26 september 2023 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

Binnen het bestuur van de Vereniging Professionele Frituurders ontstaan twee vacatures. Na negen jaar wil Peter van Dinther zijn functie als bestuurslid neerleggen. De andere vacature ontstaat door het vertrek van Wim Kruizinga. Kruizinga heeft zijn bestuursfunctie inmiddels neergelegd wegens verkoop van zijn zaak. Van Dinther vervult binnen het bestuur momenteel de rol van penningmeester.

Afbeelding iStock

De werkzaamheden die bij de functie van penningmeester horen worden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitgevoerd door het secretariaat. De werkzaamheden voor de penningmeester blijven hierdoor beperkt. Dit geldt ook voor secretaris van de vereniging. De voorzitter daarentegen heeft een zwaardere rol.

De financiële administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden de commissie en deze bestaat uit tenminste twee personen.

Het bestuur doet een oproep aan de leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie of als lid van de kascommissie, om zich te melden bij het secretariaat. Wanneer het bestuur weer voltallig is zal opnieuw naar de taakverdeling gekeken worden.

Waar ProFri voor staat en voor gaat

De missie van ProFri is het stimuleren van een gezonde groei van de frituursector. Dit doet de vereniging door enerzijds de collectieve belangen te behartigen en anderzijds door de branche sterker te positioneren richting belanghebbenden én bij de consument.

ProFri wil dat consumenten en opiniemakers gefrituurde gerechten gaan zien als een onderdeel van een gezond en duurzaam eetpatroon en dat frituren wordt verbonden aan vakmanschap, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze drie V’s vormen de pijlers van het keurmerk Goed Gefrituurd.

Wil jij de vereniging helpen bij deze missie en als bestuurslid meedenken over de toekomst van jouw sector? Neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging.