ProFri: Minder roosterproblemen door nieuwe quarantaineregels

ProFri in het nieuws, Actueel |
26 januari 2022 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten
Frituurwereld - Dirty Fries medewerkers

Vakvereniging ProFri ontvangt veel vragen over de nieuwe quarantaineregels. Ondernemers krijgen de roosters niet rond en moeten de openingstijden aanpassen of sluiten. Er zijn medewerkers die thuis in quarantaine zitten omdat een huisgenoot positief is getest. Echter, dat hoeft sinds 26 januari niet meer. We zetten de nieuwe regels overzichtelijk uiteen.

Met de nieuwe regels die sinds 26 januari 2022 gelden, hoeft niet iedereen meer in quarantaine na contact met een huisgenoot die positief is getest. Volgens vakvereniging ProFri kunnen de roosterproblemen hierdoor afnemen.

Nauw contact

Wanneer het over besmetting en quarantaine gaat, wordt vaak gesproken over nauw contact. Je hebt nauw contact met een coronapatiënt gehad als je:

 • binnen 24 uur;
 • minimaal 15 minuten;
 • binnen 1,5 meter van iemand met corona was.

In de volgende situaties hoef je niet meer in quarantaine na contact met iemand met corona

 • Je bent niet langer dan 8 weken geleden positief getest en je hebt geen klachten; of
 • Je hebt meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie gehad en je hebt geen klachten; of
 • Je bent jonger dan 18 jaar en gaat naar de kinderopvang, het primair onderwijs of het voorgezet onderwijs. Deze uitzondering geldt ook voor: 
  • leerlingen in het voorgezet onderwijs die 18 jaar of ouder zijn; en
  • studenten onder 18 jaar aan het MBO, HBO of de universiteit;

Of

 • Uit overleg met de werkgever blijkt dat je onmisbaar bent en voldoet aan de onderstaande voorwaarden van werknemers in essentiële bedrijfsprocessen. Lees hieronder de voorwaarden voor deze werknemers.

Werknemer in essentieel bedrijfsproces hoeft niet in quarantaine

Een werknemer die werkt in een essentieel bedrijfsproces hoeft niet in quarantaine na nauw contact met iemand die besmet is met corona, of als de werknemer een huisgenoot met corona heeft. De werknemer heeft geen coronaklachten. De werknemer en de werkgever moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Uitzonderingen op de quarantaineregels voor werknemers

 • Het gaat om werknemers die essentieel zijn voor de continuïteit van de organisatie. Zonder deze werknemers wordt de bedrijfsvoering ernstig belemmerd.
 • De werknemer kan niet vervangen worden.
 • De werknemer kan de functie niet vanuit huis doen.
 • Een werknemer blijft thuis bij een positieve test of bij klachten.

Werkgever maakt afspraken over essentiële bedrijfsprocessen

De werkgever overlegt met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering over welke functies essentieel zijn. De werkgever heeft instemming nodig van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Of vraagt de personeelsvergadering om advies.

Overige voorwaarden

 • Werkgever en werknemers maken in goed overleg afspraken over welke bedrijfsprocessen essentieel zijn.
 • De werkgever neemt alle actuele risico’s, waaronder quarantaineregels, de eventuele gevolgen daarvan en mogelijke uitzonderingen, op in de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).
 • De werkgever en/of werknemers kunnen een bedrijfsarts of arbodienst om advies vragen vanuit diens verantwoordelijkheid voor de infectiepreventie (op basis van de RI&E). De uitzonderingen voor essentiële bedrijfsprocessen mogen niet leiden tot een toename van besmettingsrisico’s op de werkvloer.
 • De werknemer heeft altijd de keuze in quarantaine te gaan en niet naar het werk te komen.
 • Er geen sprake is van testplicht.

Afspraken als een werknemer naar het werk gaat

De werkgever en de werknemer maken afspraken om de veiligheid op de werkplek te bewaken. Daarbij gelden de volgende regels:

 • De werknemer doet dagelijks een zelftest voor de werknemer aan het werk gaat. De werkgever stelt deze zelftesten kosteloos beschikbaar.
 • De werknemer laat zich op dag 5 na het nauwe contact met de besmette persoon testen bij de GGD.
 • Op de werkplek zorgt de werkgever voor mondneusmaskers.
 • Op de werkplek houdt iedereen zo goed mogelijk 1,5 meter afstand.
 • De werkgever zorg voor goede ventilatie op de werkplek.
 • De werknemer gaat bij klachten direct naar huis en in quarantaine.
 • Deze richtlijnen doen geen inbreuk op de bestaande arbeidsverhoudingen en op de werknemersrechten.

De werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen.

Kijk voor de actuele quarantaineregels in de Quarantainecheck. In verband met de benodigde tijd voor de uitwerking van het beleid en de implementatie ervan, kan de informatievoorziening van het RIVM en de GGD hier nog van afwijken.