ABN Amro verwacht dat gasprijzen voorlopig hoog blijven

Actueel |
27 januari 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

De gasprijzen zullen nog zeker heel 2022 relatief hoog blijven. Deze verwachting spreken marktexperts van ABN Amro uit in een studie. Wel zijn er nog volop onzekerheden, die de gasprijs op de kortere termijn kunnen beïnvloeden, aldus de bank.

De Kamer van Koophandel stelt dat de hoge gasprijzen al tot faillissementen hebben geleid in het midden- en kleinbedrijf. Inclusief belastingen en btw ligt de prijs nu boven de 2 euro per kuub.

Rusland

ABN Amro schrijft: “Hoe de gasprijzen zich de komende weken gaan ontwikkelen, zal sterk afhangen van de weersomstandigheden. Daarnaast zal de gespannen geopolitieke situatie rondom Rusland en Oekraïne in de gaten worden gehouden.” Indien dit conflict hoger oploopt, bestaat de kans dat de export van gas vanuit Rusland verder onder druk komt.

Maar ook zonder deze eventuele escalatie, blijft het spannend op de gasmarkten, aldus ABN Amro. “De lage gasvoorraden en het moeilijk kunnen verhogen van de gasimporten zullen de gasprijzen langer hoog houden. Niet alleen zullen de voorraden erg laag zijn aan het einde van deze winter, het zal ook moeilijk worden deze weer tijdig te vullen voor de komende winter van 2022-2023.” Alleen indien Rusland de gasexport naar West-Europa flink opvoert, kunnen de prijzen zich voor cafetaria’s en andere gasverbruikers gunstig ontwikkelen, stelt ABN Amro, maar de kans hierop lijkt de bank uiterst gering.

Leveringszekerheid

Mocht het conflict tussen Rusland en Oekraïne uit de hand lopen, dan achten sommige deskundigen de kans aanwezig, dat de gaslevering problemen gaat oplopen. Hoe klein deze kans ook is: achter de schermen wordt op dit moment al gewerkt aan een noodplan. Grote gasverbruikers, zoals energieverslindende fabrieken, zullen dan mogelijk tijdelijk worden afgekoppeld zodat de rest van het land voldoende gas heeft.

Faillissementen door gasprijs

Ook bij de Kamer van Koophandel hebben gasprijzen de aandacht. De organisatie stelt: “Hoewel de overheid mkb’ers voor een deel compenseert voor deze hoge gasprijzen, dwingt de hoge gasprijs verschillende ondernemers tot drastische keuzes als het doorberekenen van de verdrievoudiging van de kosten, stoppen met ondernemen of zelfs faillissement aanvragen.”

In oktober 2021 lag de gasprijs negen keer hoger dan in oktober 2020. Hoewel de prijs sinds december licht daalt, blijven de kosten enorm. De prijs lag in oktober 2021 op €1,79 per kuub (in augustus op nog ‘slechts’ €0,95). Momenteel is de prijs €2,24 per kuub, overigens inclusief belastingen en btw.

Frituurwereld komt binnenkort terug op de vraag welke consequenties de hoge gasprijs heeft voor cafetaria’s, snackbars en frituren.