ProFri: “Meewerken aan dubieuze handel?”

Actueel |
21 december 2019 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Ellie in de handel / Screenshot Tuvalu Media

Ellie Lust stelde in haar televisieprogramma “Ellie in de handel” misstanden aan de orde bij verwerkers en fokkers van paardenvlees voor de Nederlandse snackindustrie. Net als in eerdere gevallen enkele jaren geleden, werden beelden getoond van misstanden bij Zuid-Amerikaanse paardenfokkerijen. Bovendien legde Ellie Lust bloot hoe dubieus de handel in paardenvlees soms verloopt.

Ellie Lust toonde beelden van zwaar mishandelde Zuid-Amerikaanse paarden, waarvan het vlees in sommige Nederlandse snacks terecht komt. De beelden zijn (opnieuw) verbijsterend. Frans van Rooij zegt namens vakvereniging ProFri: “Ik kan maar één ding zeggen: bij goed vakmanschap hoort dat je weet wat je verkoopt.” Van Rooij roept leden op om kritisch te kijken naar hun inkoopbeleid, maar vooral ook de ingrediëntendeclaratie op verpakkingen goed te bekijken (al bieden die niet altijd uitkomst). “Stel aan je leverancier vragen over de herkomst. Jij bepaalt als professional wat er in jouw vitrine ligt. Als ondernemer wil jij aan zulke praktijken, naar wij aannemen, niet meewerken. Je maakt dan immers deel uit van een schimmige keten met dubieuze handel.” In 2007, 2014 en 2017 is het lot van de paarden voor de snackindustrie al eerder aan de kaak gesteld.

Dit artikel is reeds eerder verschenen in Frituurwereld Editie 14 – Winter 2019-2020