ProFri Jaarrede 2020 – Deel 1

Video's |
28 september 2020 |
Leestijd ± 3 tot 5 minuten

Integrale tekst

Video-jaarrede Maandag 28 september 2020
Deel 1: Snel Herstel Verwacht

Geachte leden van onze vakvereniging. Gewaardeerde partners van ProFri.
Overige frituurders van Nederland, en andere belangstellende frituurliefhebbers. Welkom online bij deze videoboodschap ter gelegenheid van onze jaarlijkse ledenvergadering.
Allereerst wil ik onze voorzitter Hans Hus beterschap wensen. Omdat hij ziek thuis zit, zal ik bij wijze van uitzondering als directeur van vakvereniging ProFri zijn jaarrede voor mijn rekening nemen.

Liever had ik samen met het bestuur natuurlijk jullie als toehoorders allemaal in levende lijve voor ons gezien. Wat dit betreft; met weemoed denk ik terug aan vorig jaar, toen we bij Van der Valk in Houten op daverende wijze, met een record aantal bezoekers én heel veel aandacht van de media op een prachtige wijze ons Frituurwereld Event vierden. Maar we weten het allemaal: dit jaar is alles anders. Dit jaar maken we iets mee dat we nog nooit hebben ervaren met z’n allen.
Laat ik het maar zo zeggen: het is nog nooit zo donker geweest of het wordt weer licht. Dat zal ook nu het geval zijn voor ons allemaal. Liever gezegd bijna allemaal. Want voordat ik wat dieper inga op de coronacrisis, wil ik toch onze leden, partners en andere toehoorders heel veel sterkte wensen die zelf ziek zijn geworden, familie of bekenden verloren hebben of op andere wijze zijn getroffen.
Ook voor jullie hoop ik allen dat het na een donkere periode weer snel licht mag worden en de zon weer gaat schijnen in jullie levens.

Ondertussen ga ik maar gewoon over tot de orde van de dag. De zaken die ons als vakvereniging nu en het afgelopen jaar hebben bezig gehouden. De jaarlijkse toespraak heb ik verdeeld in drie stukken. Ten eerste: de corona-actualiteit. In het tweede deel ga ik in op andere zaken waarmee onze vereniging zich de afgelopen maanden bezighield. Tot slot werp ik een blik op de toekomst van ProFri en onze mooie frituurbranche.

Ten eerste dus: de corona-actualiteit

Laat ik wat deze verschrikkelijke coronacrisis betreft, die juist voor de horeca zo desastreus uitpakt, beginnen met een opbeurend bericht. De algemene verwachting van deskundigen is dat onze branche, net als de fastfoodbedrijven, van alle horecasegmenten het snelst zal herstellen. We weten natuurlijk niet wat het wispelturige virus nog precies voor ons in petto heeft. Wel zijn marktwatchers, zoals bijvoorbeeld de horecatak van de Rabobank, tamelijk positief over onze branche. In een rapport sprak de bank de verwachting uit dat de cafetariabranche binnen een maand of zes tot negen weer op zijn niveau van 2019 kan zitten. Nee, dat is geen omzetstijging, maar vrijwel alle andere sectoren doen hier veel langer over. Denk maar eens de hotels, bedrijfscatering, cafés, wereldrestaurants en andere horecasegmenten; Voor hen is het een stuk lastiger hun draai te vinden in én na deze crisis.

Net als de fastfoodbedrijven, zijn cafetaria’s mede vanwege hun afhaalfunctie, hun buffetverkoop en hun overwegend ruime en overzichtelijke inrichting vaak goed in staat zich snel te herstellen en zich aan te passen. Dat is goed om te weten en fijn om te horen. Het betekent natuurlijk niet dat er niks aan de hand is. Hoewel wij ook berichten krijgen van cafetaria’s, snackbars en frituren die zelfs beter presteren dan vorig jaar, is corona voor verreweg de meeste bedrijven een drama. Je hebt het kunnen lezen: onderzoek van ProFri heeft uitgewezen dat we in de eerste coronamaanden als branche ruim 45 procent minder omzet draaiden dan in 2019. Gedurende de zogenaamde intelligente lockdown viel de omzet ruim 180 miljoen euro lager uit. De uiteindelijke gevolgen liggen verborgen in de schoot van de toekomst; naar het zich nu laat aanzien zal het virus de komende tijd weer in alle hevigheid oplaaien. We kunnen er voor iedereen alleen maar het beste van hopen. Hoe het zij en wordt; de lockdown in het voorjaar was voor ons allemaal een harde leerschool.

Onze vakvereniging is onmiddellijk na de lockdown gestart met intensieve informatievoorziening via sociale media en een speciale website. Hoewel wij in het begin hoorden dat deze informatie niet iedereen dadelijk heeft bereikt, denk ik dat ik mag zeggen dat wij alles in het werk hebben gesteld om adequaat te reageren. Ik geef je een kort overzicht wat ProFri rond corona allemaal heeft gedaan.

Meteen na de bekendmaking van onze minister-president op 15 maart, kwamen we in actie. Het was namelijk niet 100 procent duidelijk of de lockdown in de horeca ook gold voor het bezorgen en afhalen van bestellingen en buffetverkoop. ProFri wees de overheid op deze onduidelijkheid; mede hierdoor kwam er snel meer helderheid en konden bedrijven die dat aandurfden doordraaien met afhaalbestellingen en bezorging.

Verder:

  • Na elke update van de regering, zorgden we ervoor dat we de maatregelen zo snel mogelijk deelden met onze leden en de rest van de branche;
  • Via brieven en gesprekken behartigden wij de belangen van onze branche bij onder meer de ministeries van economische en van sociale zaken, bij Buma en Sena, Thuisbezorgd.nl en andere relevante clubs en organen;
  • Samen met de collega organisaties Vereniging Chinese-Aziatische Horecaondernemers en het Nederlands Horecagilde lanceerden we de website Veilig-uit-in-de-horeca.nl met een onlinetool voor het uitvoeren van de gezondheidscheck bij zowel gasten als werknemers;
  • Zoals gezegd: we deden onderzoek in de branche. Dit onderzoek geeft ons handvaten om nu en in de toekomst bij de bestuurders van ons land inzichtelijk te maken wat de schade voor de frituurbedrijven is.

Tot slot wil ik in dit eerste deel van mijn toespraak nog even stilstaan bij het volgende. Crises als deze wil je natuurlijk nooit, maar soms kunnen ze ook lauwerend werken. Er ontstaan nieuwe ideeën, er is sprake van bezinning en niet zelden word je er als ondernemer of bedrijf creatiever en sterker van.

Ook op ProFri heeft de corona een soortgelijk effect gehad. De samenwerking met VCHO en NHG heeft geleid tot de definitieve vorming van een Horeca Alliantie. ProFri trekt voor de behartiging van de horecabelangen in het algemeen, en van frituurspeciaalzaken in het bijzonder, voortaan op met twee zusterorganisaties. Als alliantie hebben we ons aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Ondernemend Nederland, ONL, de club van Hans Biesheuvel. Zo zijn we nog beter in staat onze mening luider en duidelijker te laten horen op plekken waar het nodig is om gehoord te worden.

Tot zover corona.

In het tweede deel van mijn videotoespraak zal ik dieper ingaan op enkele andere actualiteiten en verenigingszaken.

ProFri Jaarrede 2020 – Deel 2 – Frituurwereld