ProFri Jaarrede 2020 – Deel 2

Video's |
28 september 2020 |
Leestijd ± 3 tot 5 minuten

Integrale tekst

Video-jaarrede Maandag 28 september 2020
Deel 2: Reken Nog Eens Even Goed

In dit tweede deel van deze videotoespraak ter gelegenheid van ProFri’s online jaarvergadering wil ik enkele andere verenigingszaken de revu laten passeren. Om te beginnen wil ik even kort wat zeggen over zaken die van het Frituurwereld Event vorig jaar zo’n bijzonder evenement maakten.
Zoals: de uitreiking van de keurmerken, de Parel van het Jaar Awards voor medewerkers, de presentatie van de Nationale Smulgids en hieraan gekoppeld de presentatie van onze online consumententool Smulscore.

IJs en weder dienende, liever gezegd virus en lockdowns voorbehouden, staan deze zaken allemaal op het programma voor januari. Online of offline, en op dit laatste hopen we natuurlijk van harte, willen we rond de Horecava een moment kiezen om deze zaken toch allemaal een feestelijk tintje te geven; van de uitreiking van de awards en keurmerken tot de presentatie van de nieuwe, beduidend dikkere Nationale Smulgids. Je hoort te zijner tijd hoe we dit gaan aanpakken.

Ketelkwestie

Over een ander bijna vast onderwerp van de laatste tijd, kan ik op dit moment weinig nieuws vertellen; de Ketelkwestie. Wel kan ik met jullie delen dat de radartjes achter de schermen niet stil staan en we vaak meerdere keren per week collega’s spreken die geconfronteerd worden met lekkende frituurketels. Het zal menig collega niet verwonderen dat het steeds gaat om hetzelfde type ketel. Wat de Ketelkwestie verder betreft; jij bent de eerste die het hoort zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. En wordt ook jij ondertussen geconfronteerd met lekke ketels, meld dit dan. We hebben al veel ondernemers bijgestaan.

Deliveryplatforms

Daarnaast wil ik graag kort twee zaken belichten die de aandacht van ProFri vergen. Ten eerste de deliveryplatforms; de websites die onze bezorgmaaltijden onder de aandacht brengen.
Verschillende leden hebben inmiddels ervaren hoe sterk de arm is en hoe snel de macht groeit van de grote platforms. Steeds meer cafetaria’s zijn, versneld door corona, in hun omzet in hoge mate afhankelijk geworden van deze platforms. Horecabedrijven hebben door de bank genomen weinig tot geen invloed op het beleid van deze platforms. Hiertoe uitgenodigd door de Europese Commissie, die bezig is met regelgeving op dit gebied, heeft ProFri dan ook een uitgebreide inspraaknota naar Brussel gestuurd. Dit met maar één doel: onze bedrijven meer invloed en rechten geven in de richting van platforms waarvan velen van ons omzetmatig zozeer afhankelijk zijn. Bovendien krijgen we veel signalen dat maaltijdbezorging via platforms de winstgevendheid van bedrijven ondermijnt. Ik wil alle frituurders oproepen nog eens goed te rekenen: brengt maaltijdbezorging wel voldoende op? Ga nog eens goed kijken of je er onderaan de streep voldoende aan overhoudt. Is dit niet het geval, dan moet je misschien toch kritisch kijken naar jouw kosten en prijzen. Trouwens: wist je dat vrijwel geen enkel online platform of grote webshop winstgevend is? Veel webshops met bekende namen zijn zwaar verliesgevend. We geven jou het maar even ter overweging mee.

Nationaal Preventieakkoord

Heel kort wil ik verder het Nationaal Preventieakkoord aanroeren, het beleidsstuk dat op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau moet leiden tot maatregelen om overgewicht in ons land terug te dringen. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft aangekondigd in elk geval voorlopig niets te zien in een suikertaks, een belasting op bijvoorbeeld suikerhoudende frisdranken. Dat lijkt goed nieuws. Maarrrrrr…. hij heeft wel andere maatregelen aangekondigd tegen voeding die hij ongezond vindt.
ProFri is bang dat bij de suikertaks de grote frisdrankfabrikanten flink lobby hebben gevoerd en dat straks juist kleine bedrijven als de onze wél het kind van de rekening kunnen zijn. Wij zijn bang dat op lokaal niveau, net als in de media, onze producten als bliksemafleider worden gebruikt. Niet de Grote Jongens en de supermarkten, maar kleine bedrijven als de onze worden misbruikt om daadkracht te laten zien op het gebied van ’n meer verantwoorde leefstijl. Steeds meer gemeenten hebben beleid tegen de groei van met name frituurbedrijven, terwijl scholieren ondertussen naar hartenlust shoppen bij de supermarkten. Nee. Er is niets tegen beleid om het overgewicht terug te dringen. Maar wat ProFri betreft, moet er wel sprake zijn van evenwichtige spreiding van de maatregelen.
Kleine bedrijven die minder dan een half procent van alle kilocalorieën in ons land verkopen, mogen niet de dupe worden van goedkope en gemakkelijke symboolpolitiek. Het Preventieakkoord zal zeker onze aandacht blijven vragen de komende maanden en wellicht jaren. Bij deze doe ik mede namens het bestuur een dringend beroep op de leden. Ben in jouw provincie en gemeente alert en trek op tijd aan bij ProFri bel. Onze inzet is: Wij zijn niet de veroorzaker van het probleem van overgewicht, maar willen zeker ons steentje bijdragen aan oplossingen. Maar dan wel zonder dat dit ons vrije ondernemerschap aantast.

Extra termijn voor voorzitter

Tot slot: de positie van het bestuur en de voorzitter. Na jaren waarin Hans Hus met veel plezier jouw voorzitter was, had hij eigenlijk de voorzittershamer dit jaar aan een ander willen overdragen. Gezien de huidige situatie in onze branche, is het niet het ideale moment om af te treden. Graag plakt hij er dus nog twee jaar aan vast. Ik ben blij dat jullie hem, en ook zijn mede-bestuurslid Jack van Hooft, toestaan er nog een halve termijn aan vast te knopen. Hartelijk dank voor jullie vertrouwen in deze twee formidabele bestuursleden.

Tot zover het tweede deel van mijn videoboodschap. In het derde deel werpen we een blik op de toekomst van ProFri en onze branche.

ProFri Jaarrede 2020 – Deel 3 – Frituurwereld