ONL: “Bij het mkb valt niets meer te halen”

Actueel |
20 september 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

In de Miljoenennota die dinsdag op Prinsjesdag in Den Haag werd gepresenteerd, staan geen grote plannen die impact hebben op het mkb, maar ONL wil koste wat kost voorkomen dat het mkb de rekening tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen die hierop volgen, krijgt gepresenteerd. “Er valt niets meer te halen bij het mkb”, stelt voorman Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers.

Hans Biesheuvel tijdens jaarvergadering ProFri in 2022

Een gezonde economie vereist een gezond ondernemersklimaat

Biesheuvel: “Na de eerdere stijging van het minimumloon, huurprijzen, vennootschapsbelasting en verlaging van zelfstandigenaftrek en nu ook weer het verlagen van de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent en het versoberen van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), in deze Miljoenennota, is de koek echt op. Verdere lastenverzwaring is nu onverstandig.”

Energiebelasting op gas met 19% omhoog

In de Miljoenennota staat dat accijnsverlaging op brandstof per 1 januari van de baan is waardoor tanken fors duurder wordt en stijgt de energiebelasting op gas in 2024 nog eens met 19%. Het wordt voor het mkb met het jaar ingewikkelder om genoeg te verdienen om te verduurzamen, innoveren en mensen aan te nemen. Hoewel dit deels kan worden toegeschreven aan ontwikkelingen die invloed hebben gehad op elke Nederlander (covid-19, gestegen energieprijzen), zijn er ook politieke keuzes gemaakt die vooral het bedrijfsleven hebben geraakt, zoals het snijden in de zelfstandigenaftrek; van 5.030 euro naar 3.750 euro over 2024, het gemorrel aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) per 2025 dat ook in de Miljoenennota staat en op korte termijn het verhogen van de accijns op brandstof.

Bij MKB-ondernemers is de rek eruit

“Niet doen, het verhogen van de accijns en belastingen jaagt de inflatie op doordat ondernemers deze verhoging moeten doorberekenen in hun prijzen”, wijst Biesheuvel, die aangeeft dat ‘de rek eruit is bij het mkb’. “Sommige partijen willen daarnaast de komende dagen aandacht vragen voor wederom een verhoging van het minimumloon. Dat kan het mkb echt niet meer opbrengen en drijft inflatie op”, stelt de ONL-voorman. Ook moeten de handen af van de BOR. “Familiebedrijven zijn een stabiele factor voor de economie en verdienen ook stabiel beleid.”

Ook heeft de stijging van de huurprijzen er fors ingehakt; huurverhogingen van boven de tien procent waren geen uitzondering. Niet alleen grote bedrijven hebben hier last van, maar ook kleine ondernemers, zoals winkel- en restauranteigenaren. “Lastenverzwaringen hebben een domino-effect. Als grotere bedrijven hun omzet zien dalen, is het effect dat er minder wordt afgenomen van het mkb en dat leidt tot een neerwaartse spiraal”, wijst Biesheuvel. “Lastenverzwaring voor het mkb betekent ook dat de financiële ruimte die nodig is om de verduurzamingsslag te maken, te innoveren en personeel aan te nemen verder wordt bemoeilijkt”, zegt Biesheuvel. “Dit soort maatregelen zetten het verdienvermogen onder druk.”

Aanjager nodig voor mkb-financiering

De toegang tot financiering blijft een knelpunt voor het mkb. Banken zijn steeds minder bereid om het mkb van een lening te voorzien, zeker als het om wat lagere bedragen gaat. Ook sluit het financieringsaanbod van banken niet goed genoeg aan op de behoeften van het mkb. Waar non-bancaire financiers steeds succesvoller worden door zich te richten op een bepaalde groep klanten, ziet ONL dat de one size fits all-benadering van banken niet aanslaat bij mkb-ondernemers die opzoek zijn naar een specifiek pakket.

“Het wordt tijd om een aanjager voor mkb-financiering aan te stellen, vergelijkbaar met Tech Leap, het aanjaagprogramma voor Nederlandse start-ups en scale-ups waar Prins Constantijn het gezicht van is. Deze aanjager kan partijen die zich bezighouden met financiering bij elkaar brengen. Het is tijd voor meer overzicht in de beschikbare leningen, zoals in de aangekondigde Financieringshub werd beloofd”, aldus Biesheuvel.