Nieuwe Horeca cao opleiden verplicht

Actueel |
21 maart 2018 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

Cafetaria’s, snackbars, frituren en andere horecabedrijven moeten voortaan minimaal 2 procent van hun totale loonsom spenderen aan het opleiden van medewerkers. Deze verplichting is opgenomen in de nieuwe horeca-cao die vakbond CNV afsloot met brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland.

Vakbond CNV wil dat de opleidingsverplichting in de praktijk wordt afgedwongen en dus meer is dan een papieren tijger. Hoe gecontroleerd gaat worden of bedrijven de opleidingsverplichting nakomen, is nog onduidelijk. Voorzitter Maurice Limmen van het CNV liet zich kortgeleden uiterst kritisch uit over de horeca. Hij vindt dat de branche het volledig laat afweten op het gebied van scholing en opleiding.

Uit cijfers blijkt inderdaad dat de horeca op dit gebied behoort tot de slechtst presterende branches. Frans van Rooij van vakvereniging ProFri en initiatienemer van de nieuwe werkgeversorganisatie Nieuwe Horeca Nederland (NHN) erkent dat opleiden van medewerkers in veel horecabedrijven een stiefkindje is. Hoewel NHN veel kritiek heeft op de CNV/KHN-cao, kan Van Rooij zich helemaal vinden in de opleidingseis. Opleidingen moeten volgens hem laagdrempelig aangeboden worden, zodat ze voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Een goed voorbeeld: vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum gaven via de post alle leden begin dit jaar opleidingsvouchers voor hun medewerkers cadeau.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het magazine Frituurwereld nummer 7 – Voorjaar 2018