“Nieuwe frietzaak in centrum mag wél”

Actueel |
15 november 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Links kwam Sushipoint, rechts toch Hippe Friet?

Na ruim drie jaar te zijn afgewezen, krijgt Hippe Friet in Bergen op Zoom waarschijnlijk toch toestemming om zich te vestigen. Burgemeester en wethouders hadden volgens de gemeentelijke bezwarencommissie een vestigingsvergunning niet mogen weigeren.

Het gemeentebestuur van de stad ontzegde Hippe Friet twee keer een omgevingsvergunning, omdat de zaak volgens het college geen aanwinst zou zijn voor het centrum.

Bergen op Zoom wil voorkomen dat een eenzijdig overaanbod van horeca ontstaat. Het wil op deze wijze tevens de bestaande horeca beschermen, overigens mèt de instemming van een meerderheid in de gemeenteraad.

Gelijksheidsbeginsel

Volgens dagblad BN De Stem is echter met succes een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Op deze grond diende de verhuurder van het pand een bezwaar in bij de bezwarencommissie. Onlangs stemde het gemeentebestuur namelijk wèl in het de komst van Sushipoint in een naburig winkelpand. De bezwarencommissie oordeelde daarom dat ook Hippe Friet het recht heeft zich te vestigen.

Rechter

Het college van burgemeester en wethouders kán de uitspraak van de bezwarencommissie negeren. Mocht echter opnieuw een omgevingsvergunning worden geweigerd aan Hippe Friet en de verhuurder van het beoogde winkelpand, dan is de kans groot dat de rechtbank deze afwijzing zal afkeuren.