Motivaction: “Minder vegetariërs en flexitariërs”

Actueel |
14 augustus 2023 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
De nieuwe plantdog van Ikea, foto Ikea

Het aantal vegetariërs en flexitariërs neemt af. Vergeleken met vorig jaar is duidelijk sprake van een kenterende groei in de plantaardige consumptie van Nederlanders. Dit blijkt uit de jaarlijkse voedingsmonitor van bureau Motivaction.

Motivaction ondervraagt Nederlanders sinds 2017 naar hun voedingsgewoontes. Het aantal ondervraagden dat zich vegetariër noemt is sinds 2022 gedaald van 11 procent naar 9 procent. In startjaar 2017 noemde 7 procent van de Nederlanders zich vegetariër.

Scherpe daling bij flexitariërs

De teruggang van het percentage flexitariërs is echter nog opmerkelijker. Flexitariërs zijn mensen die enkele dagen per week bewust geen vlees of vis eten. Vorig jaar lag het percentage flexitariërs nog op 40 procent van de bevolking. Het is dit jaar gedaald naar 32 procent, vrijwel hetzelfde percentage als het eerste onderzoek in 2017. Bovendien is de acceptatie van vleesvervangers afgenomen.

Motivaction geeft geen verklaring voor de neergang. De inflatie kan een reden zijn: in tijden van economische onzekerheid grijpen mensen vaak terug op oude eetgewoontes.

Bron: voedingsmonitor van Motivaction

Verder stelt Motivaction in het onderzoek vast dat de aandacht voor een gezonde levensstijl weer groeit. De belangrijkste trend is volgens het bureau echter deze: de sterke neiging om te besparen op voeding vanwege de daling van de koopkracht en de gestegen voedselprijzen. In 2023 bezuinigen ruim drie op de tien huishoudens op deze uitgaven.

Meer over