Meer faillissementen in de horeca, maar naar verhouding toch gering

Actueel |
17 oktober 2023 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

Het aantal faillissementen in de horeca stijgt. Aldus recente cijfers van het CBS. Toch is het aantal nog altijd betrekkelijk gering. Zoals het nu lijkt zal het cijfer dit jaar uitkomen op de gemiddelden van 2019 en 2020. Het betekent dat per maand dit jaar 21 tot 24 horecabedrijven failliet gaan.

Foto: Shutterstock, Chaay Tee.

Eén op de vijf horecabedrijven hebben een uiterst wankele financiële basis. Dit stelde accountantsorganisatie SRA eerder dit jaar vast op grond van de jaarcijfers 2022. Uit onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland bleek dat 15 procent van de horeca in acute problemen zit. KHN wijst er bovendien op dat bij makelaars 20 procent meer horecabedrijven te koop staan.

Aantal stoppers groot

Al enige tijd staan de rendementen in de horeca onder druk, met name door gestegen kosten en onvoldoende verhoogde verkoopprijzen. Klanten lijken voorzichtiger te worden met bestedingen in de horeca door prijsstijgingen en economische onzekerheid.

Hoewel het aantal ondernemers dat zelf zijn horecabedrijf stopt wel enorm hoog is, beweegt het aantal maandelijkse faillissementen zich dit jaar op betrekkelijk normaal niveau. Het beweegt tussen de 17 en 33 per maand. In de laatste twee maanden waren er respectievelijk 19 (augustus) en 25 (september) horeca-faillissementen te betreuren.

Niet op niveau van 2013

Er is hierbij ook nog altijd sprake van zogenaamde inhaal-faillissementen. In de coronajaren 2021 en 2022 gingen, mede door overheidssteun, slechts 10 of 11 horecabedrijven per maand failliet.

Ter vergelijking: in crisisjaar 2013 lag dit cijfer op 36,4 gemiddeld per maand. Dit jaar was mei tot nu toe de enige maand die enigszins in de buurt kwam van het 2013-gemiddelde. In mei 2023 rapporteerde het CBS namelijk 33 faillissementen in de horecabranche.

Bij de recente cijfers moet bovendien in aanmerking worden genomen dat het totale aantal horecabedrijven in ons land de laatste jaren spectaculair toenam. Bij de huidige absolute aantallen, is het percentage horecabedrijven dat failliet gaat dus feitelijk extreem laag.