McDonald’s duikt dieper in herbruikbare verpakkingen

Actueel |
21 maart 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Shutterstock / Maksim Safaniuk

De top van McDonald’s komt in 2024 met een uitgebreid rapport over een duurzamer verpakkingsbeleid. Het bedrijf bekijkt de overstap naar herbruikbare verpakkingen, maar inventariseert ook de risico’s die het gebruik van plastic en andere wegwerp-disposables hebben voor mens, natuur en milieu.

Op het Amerikaanse fastfoodconcern is vooraf wel druk uitgeoefend door de activistische aandeelhouder As You Sow (“Als jij zaait…”) via een verregaand voorstel in de aandeelhoudersvergadering.

De aandeelhouder richtte zich hiermee vooral op de 13.500 McDonald’s-restaurants in thuisland Amerika. Hoewel McDonald’s in Frankrijk gedwongen door nieuwe wetgeving herbuikbaar servies invoerde, zijn hiervoor in thuisland de Verenigde Staten geen plannen. As You Sow diende echter een dwingend voorstel in om dit beleid ook in de VS en andere delen van de wereld serieus te nemen.

Ook reputatieschade onder de loep

De activitische aandeelhouder eiste onder meer dat, naast milieu-effecten, inzichtelijk wordt gemaakt wat de financiële gevolgen zijn van een ander verpakkingsbeleid en wat dit doet met de reputatie van McDonald’s. Na druk van As You Sow, stemde de bedrijfsleiding ermee in om te bekijken of het mogelijk is helemaal op herbruikbaar servies over te schakelen.

In een toelichting laat As You Sow weten: “We zijn blij dat McDonald’s zich wil inzetten voor een meer circulaire toekomst voor snelle restaurantmaaltijden. We verwachten dat het rapport zal aantonen dat herbruikbare verpakkingen een cruciaal onderdeel kunnen zijn van duurzaamheidsbeleid. We hopen dat andere quick service restaurants nu het voorbeeld van McDonald’s zullen volgen.”

Vorig jaar kwam As You Sow al met Coca-Cola en PepsiCo overeen dat ze beleid ontwikkelen om het plasticgebruik te keren. Volgens de organisatie is koffieketen Starbucks binnen de fastfoodsector het verst gevorderd met de uitbanning van plastics. Zo wordt onder meer gebruik gemaakt van herbruikbare koffiemokken.

Meer druk van organisaties

As You Sow is een organisatie die zich al drie decennia inzet voor een rechtvaardige sociale én ecologische samenleving. De organisatie baseert zich onder meer op het rapport Breaking the Plastic Wave dat drie jaar geleden verscheen. Hierin wordt gesteld: als plastics niet worden teruggedrongen, zal de hoeveelheid plastic in oceanen in 2040 bijna verdrievoudigd zijn. In het rapport worden ook de nodige aanbevelingen gedaan hoe plastic in de natuur kan worden teruggedrongen.

Recent kreeg McDonald’s vaker te maken met grote druk uit het sociaal-maatschappelijke veld. Onder druk van een andere activistische aandeelhouder moet het concern zich inspannen om bacon van zogenaamde kooivarkens zo snel mogelijk uit het assortiment te schrappen. Bovendien speelden de afgelopen jaren kwesties rond onder meer systeemracisme.

Meer over