Loonkosten voor cafetaria’s harder gestegen dan voor andere horecabedrijven

Bericht van ProFri
9 november 2023 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geweest, die invloed hebben gehad op zowel werkgevers als werknemers. Deze ontwikkelingen bieden kansen, maar vooral ook uitdagingen voor werkgevers. ProFri zette samen met haar payrollpartner Connexie de belangrijkste ontwikkelingen op rij.

De lonen in Nederland zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, voornamelijk om de koopkracht van werknemers te verhogen. Het is van belang bij te dragen aan voldoende inkomen voor werknemers, maar dit kan lastig zijn, vooral als andere kosten eveneens stijgen.

Jeugdlonen in de horeca geëxplodeerd

De jeugdlonen in de horeca zijn sinds januari 2022 tussen de 26,6% en 92.3% gestegen, afhankelijk van de leeftijd van de medewerkers. Deze verhogingen hebben een flinke impact voor de winstgevendheid van veel horecabedrijven. Vooral ondernemers van cafetaria’s, snackbars en andere frituurzaken worden hard geraakt. In onderstaand overzicht zie je welke ontwikkeling de jeugdlonen in de horeca de afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt.

Horeca CAO pakt negatief uit voor frituurbranche

De extreme stijging van de jeugdlonen in de horeca per 1 september 2022 zijn een gevolg van de cao die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maart 2022 heeft afgesloten met FNV Horeca en CNV Vakmensen. Hierin is bepaald dat een medewerker vanaf die datum voortaan tenminste recht heeft op het basisloon behorende bij functiegroep 1. Voorheen waren de jeugdlonen nog gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Deze huidige horeca-cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. Genoemde partijen zijn momenteel met elkaar in onderhandeling om te komen tot een nieuwe cao.

Ruim 60% jonge medewerkers

Tussen 2022 en 2024 zijn de grootste procentuele stijgingen te zien bij 16-, 17- en 18-jarigen. Historisch gezien precies de populatie waar in de cafetariabranche het meeste mee wordt gewerkt. Uit eerder onderzoek dat door het CBS in opdracht van ProFri is uitgevoerd bleek dat ruim 60% van de 55.000 medewerkers die werkzaam zijn in de frituurbranche valt in de leeftijdscategorie 16 tot en met 20 jaar. Ze werken er bijna allemaal in deeltijd. Flexibele medewerkers in andere horecabedrijven zijn gemiddeld ouder, waardoor de loonkosten daar minder zijn gestegen.

Pensioenopbouw al vanaf 18 jaar

Nog een opvallende verandering is de verlaging van de instapleeftijd voor pensioensopbouw. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. De nieuwe regeling biedt werknemers de kans om eerder te beginnen met sparen voor hun toekomst. Het is belangrijk om hier als werkgever goed van op de hoogte te zijn, aangezien dit gevolgen heeft voor de loonkosten.

Van minimumloon naar minimumuurloon

Naast de reguliere verhogingen van het minimumloon, zal er op 1 januari 2024 een andere belangrijke wijziging plaatsvinden: er wordt één vast minimumuurloon ingevoerd voor iedereen, ongeacht de lengte van de werkweek.

Werving van personeel

Eind 2022 waren er meer dan 437.000 openstaande vacatures in Nederland, een stijging van 12% vergeleken met 2021. Deze aantallen blijven toenemen, wat duidt op een aanzienlijk tekort op de arbeidsmarkt. Daarbij hecht de nieuwe generatie werknemers veel waarde aan flexibiliteit, vrijheid en ontwikkeling. Het aantrekken én behouden van personeel is daarom een grotere uitdaging geworden voor werkgevers.

Eenmaal de juiste werknemers gevonden, is het van essentieel belang om hen (langdurig) aan jouw bedrijf te binden. In dit blogartikel geeft Connexie 10 tips voor het behouden van medewerkers.

Payroll als mogelijke oplossing

De veranderingen bieden kansen, maar ook veel uitdagingen voor werkgevers. Terwijl de lonen stijgen en de pensioenleeftijd wordt verlaagd, moeten werkgevers zich aanpassen aan deze nieuwe dynamiek. Het aantrekken en behouden van talent wordt belangrijker.

Het kan voor werkgevers interessant zijn om samen te werken met een payrolldienstverlener. Zij nemen veel werkzaamheden en verantwoordelijkheden over van ondernemers. Denk hierbij aan arbeidscontracten, cao’s, loonverwerking en ziekteverzuim. Hierdoor kunnen ondernemers zich meer richten op de dagelijkse begeleiding van werknemers en de groei van hun onderneming.

Keuze uit twee payrollpartners

Payroll is door alle ontwikkelingen steeds meer maatwerk geworden, daarom besloot het bestuur van ProFri eerder dit jaar om naast Connexie ook een samenwerking aan te gaan met Fooks. Beiden bieden de leden van ProFri exclusief voordeel aan, maar de tarieven en diensten zijn verschillend.

Bij de keuze zijn naast prijs ook andere factoren van belang. Beide organisaties nemen ondernemers in elk geval veel werk uit handen en nemen de juridische kant van het werkgeverschap van je over. Dit bespaart kosten en geeft je minder zorgen, omdat jij als ondernemer je volledig kunt richten op jouw zaak. Ook medewerkers zullen eerder tevreden zijn, omdat ze weten dat alles door Connexie danwel Fooks goed is geregeld.

Alleen een gesprek kan duidelijkheid geven welke van de twee het beste bij je past, qua prijs en qua diensten. De uiteindelijke keuze kan alleen door jou worden gemaakt.

Wil je meer weten over de zeer scherpe tarieven en verdere dienstverlening van Connexie en/of Fooks? Stuur dan een bericht naar secretariaat@profri.nl. ProFri zorgt dan dat er met jou contact wordt opgenomen.