Lachgasverbod per 1 januari 2023

Achtergrond |
9 december 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

Oorspronkelijke toepassingen blijven toegestaan

Het gebruik van lachgas kent verschillende toepassingen. Lachgas als recreatief middel kent substantiële risico’s voor de (volks)gezondheid en de samenleving. Daarom wordt lachgas per 1 januari 2023 op lijst II van de Opiumwet geplaatst.

Dit betekent dat verschillende handelingen met lachgas verboden worden, zoals het brengen van lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland. Maar ook het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en vervaardigen van lachgas wordt verboden.

Terugdringen recreatief gebruik

De oorspronkelijke toepassingen van lachgas, zoals medisch lachgas, lachgas bestemd voor technische doeleinden en bestemd als voedingsadditief, blijven toegestaan. Het doel van het verbod is om de brede beschikbaarheid van lachgas voor recreatief gebruik terug te dringen en daarbij het aanbod te beperken.

Voorwaarden

De verkoop door groothandels van ampullen lachgas blijft onder voorwaarden toegestaan aan bepaalde eindgebruikers, zoals horeca en catering. Ook mogen bepaalde detaillisten onder strenge voorwaarden ampullen verkopen aan consumenten.

Download hier de factsheet van de rijksoverheid