Horeca Alliantie: “Fieldlabs wél in de planning”

Actueel |
12 februari 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Screenshot RTL-programma Jinek

Fieldlabs, gedragstesten in de praktijk bij cafés, zitten nog wel degelijk in de planning. Gisteravond ontstond consternatie aan de talkshowtafel van Eva Jinek. Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, vertelde daar over de voorgenomen fieldlabs in haar stad. Zij werd door Jinek geconfronteerd met een bericht van het ministerie van economische zaken (EZK) dat de fieldlabs niet doorgaan.

Er is echter sprake van miscommunicatie, zo lijkt het. Fieldlabs met restaurants, waarvoor Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bleef pleiten, zijn niet aan de orde. Immers: restaurants kunnen na een positief OMT-advies eerder heropenen dan cafés; er wordt zelfs voor geijverd om restaurants voor “functioneel eten” tegelijk met winkels uit de lockdown te krijgen.

Fieldlabs voor de natte horeca zitten nog wél altijd in de pijplijn. Voor cafetariahouders zijn deze praktijknabootsingen van belang, omdat vooral in dorpen op het platteland nog veel gemengde café-cafetariabedrijven te vinden zijn.

Praktijktesten in maart

De algehele verwachting van de Horeca Alliantie, die hierover in gesprek is het EZK, is dat begin maart fieldlabs kunnen starten met een aantal cafés in Utrecht. Ook andere gemeentes hebben aangegeven aan de fieldlabs voor de natte horeca mee te willen werken. Doel is meer data te verkrijgen over de gedragingen van cafébezoekers, hun omgang met coronaregels en de effecten van hun gedrag. EZK heeft hiervoor een plan klaar liggen dat nog door twee andere ministerie goedgekeurd moet worden.

Lees ook de eerdere berichtgevingen over dit onderwerp:

KHN trekt toch samen op met de Alliantie

Horeca Alliantie werkt wél mee aan Field Labs voor cafés

Meer over