“Hoge concentratie acrylamide in groentechips”

Actueel |
19 juni 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Shutterstock, Brent Hofacker.

Groentechips bevatten niet zelden een veel te hoge concentratie acrylamide. Naar aanleiding van alarmerende geluiden uit Luxemburgs onderzoek, voerde de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) onderzoek uit naar groentechips.

“De Luxemburgse Autoriteiten hebben tijdens een officiële controle acrylamide geanalyseerd in groentechips. Hierbij zijn zeer hoge acrylamideconcentraties gemeten,” aldus het RIVM eerder dit jaar in een ambtsbericht.

“Onveilig product?”

Volgens Europese richtlijnen die zes jaar geleden opnieuw zijn vastgesteld, mogen chips net zoveel acrylamide bevatten als friet dat geperst is van aardappelpoeder: namelijk maximaal 750 microgram per kilo eindproduct. In Luxemburg zijn waarden vastgesteld van liefst 6500 tot ruim 14.000 microgram per kilo groentechips. De NVWA stelde bij eigen metingen maxima vast van bijna 3600 microgram.

De NVWA vraagt zich af of gesproken kan worden van ‘een onveilig product’. De voedselautoriteit liet een eigen risicobeoordeling uitvoeren van groentechips. Het richtte zich hierbij op de vraag of de “Luxemburgse waarden” risico opleveren voor de gezondheid. “Bij de hoge concentratie kan een neurotoxische effect niet worden uitgesloten bij een langdurige consumptie van een grote portie groentechips,” zo luidde de conclusie.

Wat is gezonde grenswaarde?

Bovendien wilde het bureau vaststellen bij welke acrylamide-grens de consumptie van groentechips risico oplevert voor de gezondheid van de consument. Deze grens kon de NVWA niet vaststellen. Wel stelt de dienst: “Wel is het mogelijk om de concentratie te berekenen waarbij er weinig reden is tot zorg. Bij een gemiddelde consumptie van groentechips is deze concentratie voor acrylamide gelijk aan 210 microgram per kilo en bij een grote portie 31 microgram per kilo.”

Uit eerder onderzoek vorig jaar is al gebleken dat groentechips aanmerkelijk meer acrylamide bevatten dan gewone aardappelchips. De onderzoekers vonden bij chips van zoete aardappel een waarde van 2342 microgram per kilo, bij wortelchips 1279 microgram en bij chips van rode biet 1279 microgram. Met 524 microgram per kilo bleef aardappelchips als enige onder de geldende Europese acrylamide-norm.

Vergelijking met friet

Ook voor friet gelden sinds juni 2017 nieuwe Europese normen. Voor friet is de maximale hoeveelheid acrylamide vastgesteld op 500 microgram per kilo friet. Het stofje kan bij een overdadige inname schadelijk zijn. Acrylamide ontstaat met name bij de verhitting van zetmeelrijke producten. Uit veldonderzoek van vakvereniging ProFri is gebleken dat cafetariafriet ruim blijft onder de norm van 500 microgram acrylamide. Voorwaarde is wel dat de friet niet te heet (maximaal circa 175 graden) en niet langer dan de voorschriften wordt afgebakken.

Meer over