Gezond Onderweg: opnieuw een rapport zonder relevante data

Actueel |
28 maart 2024 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

Het voedselaanbod onderweg moet gezonder. Dit staat in het uiterst belabberd onderbouwde rapport Gezond onderweg, op weg naar een gezond aanbod langs de snelweg. Het pamflettistisch onderzoek is het werk van het Voedingscentrum, Wageningen Universiteit en Regio Foodvalley.

Het rapport bevat onnavolgbare zinsnedes als: “Per dag komen er ongeveer 1,3 miljoen mensen langs een tankstation. Dit geeft aan dat veel consumenten worden blootgesteld aan de voedselomgeving onderweg.” Ja, dus, hoezo, wat betekent dit dan? Onderweg wordt de consument ook blootgesteld aan vangrails en heel veel andere automobilisten.

Het is het zoveelste rapport in een lange reeks van publicaties waar de dooddoener ‘verantwoorde voeding’ gaat boven smaak en andere contemporaine drijfveren van de consument. Relevante data, zoals de bestedingen en het aandeel van dit foodsegment, alsmede zicht op het specifiek gezond en/of ongezond geachte aanbod ter plekke, ontbreken volledig.

Eerder kwamen onder meer de RIVM en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving met soortgelijke rapporten, waarin data over overgewicht worden gekoppeld aan ‘fastfoodzaken en snackbars’ zonder dat de correlatie goed is onderbouwd.

Is ongezond onderweg de norm?

Basis voor het nieuwe onderweg-rapport is feitelijk slechts een bijeenkomst die afgelopen najaar werd gehouden in aanwezigheid van foodaanbieders langs de snelweg. “Tijdens deze bijeenkomst waren er 37 belanghebbenden aanwezig, waaronder tankstationhouders, wegrestauranthouders, on-the-go-winkels, conceptontwikkelaars, leveranciers, producenten, belangenverenigingen, vrachtwagenchauffeurs en experts.”

“Allereerst werd benoemd dat het de (sociale) norm is om onderweg ongezond te eten,” aldus het rapport, maar cijfermatige onderbouwing ontbreekt dus volledig. Maar wel is plek ingeruimd voor platitudes als: “Verder is een andere geïdentificeerde factor de on-the-go cultuur. Waar vroeger eten voor onderweg werd meegenomen vanuit huis, is het tegenwoordig normaal om eten en drinken onderweg te kopen en op te eten. Een gemiddelde consument weet dat eten en drinken gedurende de gehele reis verkrijgbaar zijn.”

Overheidsingrijpen bepleit

In het rapport wordt gepleit voor ‘een gezonder aanbod en plekken om te onthaasten’. Bij het gezonder aanbod zou de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum centraal moeten staan. Hoewel de behoefte, het gedrag en het specifieke bestedingspatroon van de consument onderweg niet of nauwelijks aan bod komen, wordt net als bij eerdere rapporten met een vergelijkbare strekking wel zonder blikken of blozen overheidsingrijpen bepleit: “Maak een gezond voedselaanbod onderdeel van vergunningen voor de verhuur van stopplaatsen vanuit de overheid.”

Tekst: Ubel Zuiderveld, archieffoto McDonald’s Nederland