Dit kregen frituurzaken aan NOW-gelden toegekend

Actueel |
21 februari 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock

Bijna een vijfde deel van alle coronasteun sinds maart 2020 ging naar de horeca. Dit berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tot en met september 2021, gaat het om 31 miljard euro totaal voor alle bedrijven, waarvan bijna 6 miljard terecht kwam bij de horeca.

Het ging hierbij zowel om tegemoetkomingen voor salarissen van personeel als bijdragen in de doorlopende vaste lasten van bedrijven. Het CBS schrijft: “Binnen de horeca ontvingen de restaurants veruit de meeste coronasteun vanuit deze regelingen, gevolgd door hotel-restaurants en cafés.”

Honderden frituurzaken

Zeker 600 tot 800 exploitanten van frituurspeciaalzaken (waaronder ook bedrijven met meer vestigingen) moesten een beroep doen op NOW-steun (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Het hoogst uitgekeerde bedrag aan één bedrijf (met meer vestigingen) was ruim drie ton, het laagste 44 euro.

Cafetaria’s en snackbars

Bij cafetaria’s gaat het gemiddeld om €11.628 en een totaalbedrag van bijna 4,7 miljoen euro. De cijfers zijn echter indicatief, want het gaat hier alleen om bedrijven die zichzelf registreren onder de naam ‘cafetaria’. Zo is het beeld bij bedrijven die het woord ‘snackbar’ in hun bedrijfsnaam voeren anders. Snackbars die NOW-steun aanvroegen, ontvingen gemiddeld ruim 16 duizend euro.

“200 miljoen euro per week omzetverlies”

Overigens staan de ontvangen horecamiljarden in schril contrast met de werkelijke schade. Alleen al in 2020 verloor de horeca naar schatting van het FSIN totaal 7 tot 8 miljard euro omzet. Vorig jaar kwamen daar nog ettelijke miljarden bij. De ABN Amro becijferde eerder dat de horeca per week tijdens lockdowns 200 miljoen euro aan omzet misliep.