Akkoord bereikt voor horeca-cao: dit zijn de resultaten

Actueel |
4 februari 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Frituurwereld- geld loon cao

FNV Horeca, CNV Vakmensen en Koninklijke Horeca Nederland hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe horeca-cao voor heel 2022 en 2023. De lonen stijgen de komende twee jaar, de flexibiliteit blijft behouden en er is meer aandacht voor de werk-privé balans.

Door het akkoord stijgen de lonen van vakkrachten. De lonen binnen de loonschalen stijgen met 5,4 procent. Dat gebeurt in twee stappen: 3,4 procent per 1 april 2022 en 2 procent per 1 januari 2023. Voor lonen boven het eindloon van de loonschaal, stijgen de lonen met 4 procent, ook in twee stappen: 2 procent per 1 april 2022 en 2 procent per 1 januari 2023.

Bovenop de loonstijging wordt per 2023 een vaste verhoging van 2 procent toegepast als de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze zogenaamde ‘periodieken’ zijn verwerkt in een nieuw loongebouw per 1 januari 2023. De werkgever mag ook een eigen beoordeling maken met een eigen prestatiebeloning, in plaats van een vaste 2 procent. (Lees verder onder de advertentie)

Lonen voor niet-vakkrachten

De jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

De belangrijkste resultaten in het kort:

  • een looptijd van de cao vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023;
  • een loonsverhoging van 3,4 procent per 1 april 2022 en 2 procent per 1 januari 2023, voor vakkrachten beneden het eindloon;
  • een loonsverhoging van 2 procent per 1 april 2022 en 2 procent per 1 januari 2023 voor vakkrachten boven het eindloon (24 maanden in dienst);
  • lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Daarmee gaan de lonen van jongeren tot 21 jaar 10 tot 20 procent omhoog.
  • loongebouw met treden met daarin verwerkt een jaarlijkse periodiek van 2 procent bij voldoende functioneren
  • per 1 januari 2023 een individueel keuzebudget van 150 euro per jaar voor eigen ontwikkeling
  • betere balans werk en privé door onder andere een betere regeling min- en plusuren en een rooster dat minimaal drie weken van tevoren bekend gemaakt moet worden.

Meer aandacht voor werk en privé balans

Het dienst- en werkrooster moet voortaan ten minste drie weken van te voren bekend zijn. In dit rooster, dat rekening houdt met een gemiddelde vijf-daagsewerkweek, wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig twee aaneengesloten wekelijkse rustdagen. De werknemer heeft voortaan in ieder geval eenmaal in de twee weken recht op ten minste twee aaneengesloten rustdagen. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn, blijft van toepassing. De tijd- voor-tijd als compensatie voor het werken op een feestdag moet voortaan binnen drie maanden zijn gerealiseerd. Als dat niet kan, volgt 50 procenttoeslag. Voorheen was dit zes maanden.

Functiewaardering en persoonlijke ontwikkeling

Vakbonden zullen in overleg met KHN, gedurende de looptijd van deze cao, een projectvoorstel doen om de functiewaardering en het bijbehorende loongebouw te evalueren, updaten, vereenvoudigen en van een passend loongebouw te voorzien. Dit wordt door de cao-partijen uitgevoerd.

Op voorstel van de vakbonden wordt een individuele leerrekening voor een groep werknemers voorbereid per 2023 (sparen voor een opleiding of training naar keuze). De voorwaarden zijn een houdbare afbakening van deelnemers, ook bij seizoenen. Het invoeren ervan en de bibliotheek met leerfaciliteiten vereisen een goede voorbereiding en communicatie. Deze uitvoering moet voor de werkgever verder kostenvrij zijn. Een voor te bereiden implementatieplan moet daar in voorzien.

Bron: FNV Horeca

Meer over