Aanmelden voor kosteloze inzameling plastic- en glasafval weer mogelijk

Actueel |
1 mei 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto Afvalfonds Verpakkingen

Schrijf je snel in bij het loket Afval Goed Geregeld, geopend vanaf vandaag t/m 31 mei

Direct naar inschrijven

Afval scheiden vinden we thuis heel normaal, maar buitenshuis (bijvoorbeeld op werk, school of de
sportvereniging) is dit niet altijd mogelijk. Terwijl recycling van afval belangrijker is dan ooit. Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties zien dat belang ook, maar weten niet hoe ze dit moeten regelen of doen het niet vanwege extra kosten. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft daarvoor een goede en makkelijke oplossing.

Het Afvalfonds biedt sinds 1 januari 2023 een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons (PD) en glazen verpakkingen te scheiden. Dit jaar zijn al 10.000 locaties gestart met gescheiden inzameling van PD en 10.000 met glas. Met ‘Afval Goed Geregeld’ wil het Afvalfonds stimuleren dat we meer gaan recyclen. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Op 1 mei gaat het Afval Goed Geregeld loket weer open en hopen we weer op veel aanmeldingen, zoals vorig jaar. Het zou geweldig zijn als we over een aantal jaar niet alleen al het huishoudelijk, maar ook het bedrijfsmatig afval goed kunnen scheiden en recyclen.

Maak samen van afval weer een grondstof

Hergebruik van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar komt ook het klimaat ten goede. De recycling van 1 ton plastic verpakkingen levert 2,5 ton aan CO2-reductie op. Het Afvalfonds werkt aan een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal een grondstof is én blijft. Het gescheiden inzamelen van bedrijfsmatig verpakkingsafval is daarin een hele belangrijke stap. We halen sinds begin dit jaar steeds meer gescheiden afvalstromen van goede kwaliteit op. We voorkomen hiermee dat grondstoffen verloren gaan. Zo kunnen we samen de recycledoelstellingen halen om tot een circulaire economie te komen.

Het Afvalfonds neemt hier graag het voortouw in en lanceerde onlangs de Plastic Wijzer. Hierin laten wij zien hoe we samen een bijdrage kunnen leveren aan reduce, reuse, renew en recycle binnen de plastic verpakkingsketen. Ons doel voor 2050 is dat alle producten volledig fossielvrij en circulair worden verpakt. Dit vraagt om een omslag. We hopen dat deze gedachte een stimulans is voor meer scholen en bedrijven om te gaan scheiden.

Aanmelden bij online loket Afval Goed Geregeld

Bedrijven die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich bij het online loket www.afvalgoedgeregeld.nl aanmelden. Deze is van 1 mei t/m 31 mei geopend. De gescheiden inzameling en recycling van het verpakkingsafval start voor nieuwe inschrijvers in het 3e kwartaal dit jaar. Op www.afvalgoedgeregeld.nl is alle aanvullende informatie te vinden en de voorwaarden om mee te kunnen doen.

LET OP: Het aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling van PD en/of glas kan gevolgen hebben voor jouw huidige afvalcontract, bijvoorbeeld omdat je minder restafval gaat aanbieden. Zorg dat je op de hoogte bent van de inhoud van jouw huidige contracten en de eventuele gevolgen van aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Over Afval Goed Geregeld

Sinds 1 januari 2023 wordt door heel Nederland bij verschillende organisaties het bedrijfsmatige PD en/of glasafval kosteloos ingezameld. Vele organisaties zijn begonnen met het scheiden van het verpakkingsafval via ‘Afval Goed Geregeld’.

‘Afval Goed Geregeld’ is een initiatief van Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Het Afvalfonds is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van het verpakkingsafval in Nederland.