Wiebes: “Vaste lasten vergoed tot 70 procent”

Actueel |
9 december 2020 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Minister Eric Wiebes van economische zaken, foto screenshot persconferentie

Het kabinet gaat de steunmaatregelen voor de horeca en andere ernstig getroffen branches uitbreiden. Zo kunnen zwaar getroffen bedrijven, zoals de horeca, 70 procent van hun (“statistische”) vaste lasten vergoed krijgen. Deze verruimde TVL-regeling (nu 50 procent) geldt voor zowel het vierde kwartaal van dit jaar als het eerste kwartaal van 2021.

De lastensteun van 70 procent geldt voor bedrijven die zware omzetverliezen lijden. Dit blijkt uit de persconferentie van vanochtend van de bewindslieden Wiebes, Hoekstra en Koolmees. Van afbouw van de maatregelen, waaronder ook de NOW voor loonlasten, zal voorlopig geen sprake zijn. Voor de NOW-regeling gelden in het eerste kwartaal van 2021 dezelfde voorwaarden als in het huidige kwartaal; dus maximaal 80 procent vergoeding.

TONK

Wiebes gaf ook aan dat er een nieuwe gemeentelijke regeling wordt opgetuigd. Het gaat hierbij om de zogenaamde “tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten” ofwel TONK. De regeling is, aldus Wiebes, vooral gericht op mensen die tussen wal en schip vallen. De TONK-regeling is maatwerk en kan deels door de gemeenten zelf worden ingevuld. Vooralsnog wordt voor het eerste half jaar 130 miljoen euro voor deze regeling gereserveerd. De TONK-regeling moet uiterlijk 1 februari 2021 helemaal zijn opgetuigd.

“Faillissementen niet te voorkomen”

Wouter Koolmees, minister van sociale zaken en werkgelegenheid, gaf nadrukkelijk aan dat de regelingen niet zullen voorkomen dat tóch bedrijven failliet gaan en mensen hun werk zullen verliezen. Wiebes gaf aan dat de pakketten erop zijn gericht om “de schade voor ondernemers en werknemers zoveel mogelijk te beperken”.

100 procent?

Brancheorganisaties, waaronder de Horeca Alliantie (ProFri, VCHO, NHG), zijn van oordeel dat horecabedrijven die gedwongen moeten sluiten 100 procent van hun lasten vergoed moeten krijgen. Hiervan is dus, ondanks verruiming van het steunpakket, geen sprake. Desgevraagd zegt Wiebes hierover: “70 procent laat natuurlijk nog te wensen over. Voor sommige horecabedrijven zal het niet voldoende zijn, maar de overheid gaat het niet allemaal alléén kunnen. Ook de verhuurder, de brouwerij en andere partijen moeten hun aandeel leveren.”

Hier vind je de maatregelen die woensdagochtend zijn bekendgemaakt.

Hier vind je bijzonderheden over de huidige NOW-regeling, waarop ondernemers in elk geval tot 13 december een beroep kunnen doen.