TVL update met o.a. deadline vaststelling Q1

Actueel |
10 november 2021 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

De laatste TVL-periode is gesloten. In 16 maanden tijd dienden ondernemers maar liefst 351.000 aanvragen in. In totaal werd € 6,2 miljard aan TVL-steun toegekend. Ondernemers konden zo hun vaste bedrijfslasten blijven betalen. Voor Q3 2021 zijn er 35.564 aanvragen ingediend, waarvan nu € 428 miljoen is uitbetaald.

De TVL is gesloten, maar er komt een vervolg. De Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 nog altijd minimaal 50% minder omzet hebben. Zoals onder andere de nachthoreca. Ondernemers komen in aanmerking als ze ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 én Q3 2021 kregen. Zij kunnen naar verwachting vanaf de tweede helft van november VLN aanvragen. Lees meer over de voorwaarden over de VLN.

Deadline vaststelling TVL Q1

De grootste TVL-periode was Q1 2021, met ruim 114.000 aanvragen. Ondernemers kunnen nog tot 11 november 17.00 uur de werkelijke omzet van dit kwartaal doorgeven. Als ondernemers dit niet doen neemt de Belastingdienst later ambtshalve een besluit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ziet dat het merendeel van de ondernemers nog een nabetaling krijgt bij de vaststelling. Op dit moment hebben ruim 43.000 ondernemers een nabetaling gekregen van de 54.836 vastgestelde TVL-aanvragen. Voor ondernemers die moeten terugbetalen zijn er ruime terugbetalingsmogelijkheden.

Uitspraak rechter College van Beroep voor het bedrijfsleven

Onlangs heeft een ondernemer een rechtszaak laten voorkomen over TVL 1 bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Een horecaondernemer was het niet eens met zijn startdatum voor de TVL. Hij wilde een andere startdatum voor TVL 1 gebruiken, omdat hij moest wachten op twee vergunningen. Zijn bedrijf was daardoor niet volledig open in de referentieperiode van TVL juni-september 2020. Het gevolg is dat daarmee ook de TVL-subsidie lager uitviel. De rechter heeft deze ondernemer gelijk gegeven: de startdatum kon in zijn geval pas ingaan als de noodzakelijke vergunningen binnen waren. Wat dat precies inhoudt voor lopende bezwaren en beroepen over hetzelfde onderwerp leest u in een liveblog over de kwestie.

Bezwaren en vertraging

Op dit moment zijn ondernemers zo’n 14.000 keer in bezwaar gegaan tegen een besluit van RVO over de TVL. Procentueel is dat laag (ongeveer 3,9%), maar voor een handmatige en zorgvuldige beoordeling is dit een enorm aantal. Door deze flinke hoeveelheid bezwaren, duurt het soms lang voordat een besluit op één specifieke zaak is genomen. De RVO heeft extra juristen aangetrokken en het werkproces verbetert continu. Ook legt de Rijksdienst duidelijker uit hoe de bezwaarprocedure verloopt. Zie de speciale webpagina van de RVO.

Webinar NBA

Tot slot attendeert de RVO ondernemers op een webinar over de TVL. Deze werd gegeven door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De uitleg en tips zijn waardevol voor accountants én ondernemers. Vier experts vertelden over de laatste stand van zaken, de verschillen in aanpak bij een mkb-bedrijf of een grote onderneming, en over coulance, oneigenlijk gebruik en misbruik. Lees hier de 3 belangrijkste vragen aan de experts met terugkijklink.