Samen sta je sterk met ProFri, juist nu

Achtergrond |
21 december 2018 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto Nederlands Frituurcentrum

Als je bewijs zoekt voor het bestaansrecht van een vakvereniging als ProFri, is dat de afgelopen maanden meer dan ooit geleverd. Immers, als het moeilijk wordt, moet je de rijen sluiten. Zodat je samen sterk staat. ProFri stond sterk tijdens de ledenvergadering eind september. Na de nodige discussie en kritische vragen, stemden de aanwezige leden in met de wijze waarop directie en bestuur opkomen voor gedupeerden die kampten met lekkende frituurketels. Taaie materie. Gelukkig waren tijdens het aansluitende Frituurwereld Event ook nog de nodig de lachende gezichten te zien.

Het ochtendprogramma was serieus en turbulent. Ten overstaan van de leden legden voorzitter Hans Hus en directeur Frans van Rooij verantwoording af over de koers die gevaren is met betrekking tot  de kwestie van lekkende ketels. Ongeveer een week voor de vergadering werd duidelijk dat ProFri een kort geding wachtte, aangespannen door ovenfabrikant Qbtec, eigenaar van het merk Kiremko. Hus en Van Rooij gingen in op het voortraject, het bakwandonderzoek dat voorafging aan de kwestie. Ook motiveerden Hus en Van Rooij waarom besloten is gegevens over ketellekkage bij HR-ketels van Kiremko te publiceren in vakblad Frituurwereld. Verderop in deze editie van Frituurwereld wordt verder ingegaan op de actuele situatie.

Parels

Zoals gebruikelijk, werden tijdens ProFri’s Frituurwereld Event de nodige mensen in het zonnetje gezet. Zo werden enkele bijzondere medewerkers bekroond met een Parel Award. Voorzitter Hans Hus: “Je bent ondernemer en er is iets loos in je familie. Er is ziekte, tegenslag of iets anders waardoor ondernemen even ineens heel onbelangrijk wordt en noodgedwongen op de tweede plaats moet komen. Soms moet je als ondernemer dan even een stap terug doen. In zo’n geval is het geweldig als je terzijde wordt gestaan door medewerkers die je steunen, die van aanpakken weten en die soms helemaal even het heft in handen nemen. Medewerkers die soms een beetje deel worden van je familie. Medewerkers die pal staan voor jouw zaak. Maar ook zijn er medewerkers die iets extra’s brengen, die iets bijzonders doen als er geen sprake is van calamiteiten.” In tegenstelling tot eerdere jaren, kregen alle genomineerden een onderscheiding. Vier medewerkers werden onderscheiden. Bloys Dupont van Tammy’s Brooikes & Snacks in Tilburg, Heleen Dragt van Dixy Smultaria in Ermelo, Anne-Lauren van Gulik van Verhage Floriande in Hoofddorp én Rosita Knap van Cafetaria de Paardeschuur in Groningen.

Goud Bekroond

Daarnaast werden ondernemers gelauwerd wiens ambachtelijke specialiteiten onlangs Met Goud Bekroond zijn (zie nieuwsbericht in de rubriek Topics voorin Frituurwereld). Stilgestaan werd ook bij de laatste editie van de Nationale Week van de Friet. Indien er zich geen partijen melden die het initiatief voluit financieel willen ondersteunen, was de vijfde editie (voorlopig) de laatste. Voorzitter Hans Hus reikte een bos bloemen uit aan enkele frituurondernemers die al vanaf de eerste editie in 2014 met hart en ziel deelnamen aan de Week van de Friet. Ook bloemen waren er voor  kookboekenschrijfster Angela Prins uit Veendam. Haar boek Fris Frituren werd tijdens het Frituurwereld Event officieel ten doop gehouden. Het eerste echte frituurkookboek van Nederland is uitgegeven door het Nederlands Frituurcentrum en nu overal volop te koop.

Afgezien van de ketelkwestie, gaan we ook op andere onderwerpen van het Frituurwereld Event elders in dit magazine dieper in. Zo vind je op bladzijde 30 een verhaal over de prijsstelling in de branche, waarover tijdens het event in Houten aan de hand van stellingen werd gedebatteerd. Op bladzijde 40 lees je een verhaal over eenmalige plastic verpakkingen, een materie die Wilco Wieling van Depa Disposables tijdens het Frituurwereld Event behandelde.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het magazine Frituurwereld nummer 10 – Winter 2018-19

Meer over