NVWA wil weten of frituurbranche nu tevredener is over dienstverlening

Actueel |
5 maart 2024 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) wil weten of frituurondernemers tevredener zijn geworden over de dienstverlening. Na doorgevoerde veranderingen, wil de keuringsdienst nu graag van gecontroleerde horecabedrijven horen of zij vinden dat de situatie is verbeterd.

In 2019 heeft de NVWA een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij ondernemers waar een inspectie is geweest. Dit heeft een eerste beeld opgeleverd van de tevredenheid onder deze bedrijven. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, voerde de NVWA een verbeterplan door.

NVWA: vragen via e-mail

“Mede dankzij de resultaten uit de onderzoeken kon worden gewerkt aan verbeteracties omtrent de communicatie en dienstverlening van de NVWA,” zo schrijft de keuringsdienst. “De NVWA wil graag in beeld krijgen in hoeverre deze verbeteracties succesvol zijn geweest en hebben geleid tot een hogere mate van tevredenheid bij ondernemers.”

Binnenkort gaat de NVWA daarom ondernemers die inspectie hebben gehad, via e-mail uitnodigen voor het tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgezet door KCM Survey en bestaat uit een online vragenlijst die in 5 á 10 minuten ingevuld kan worden.

De antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt, aldus de NVWA. “Na afronding van het onderzoek, delen we een terugkoppeling met daarin de resultaten van het onderzoek en hoe we daaraan een vervolg geven.” De NVWA begint medio maart met haar onderzoek.

Foto: UZ Media

Meer over