Meesterfrituurder: zevensprong naar de top

Achtergrond |
21 maart 2018 |
Leestijd ± 4 tot 6 minuten

Meesterfrituurder. Het wordt de hoogste graad van vakbekwaamheid voor professionals met een frituurspeciaalzaak. Vakvereniging ProFri en het Nederlandse Frituurcentrum riepen de eretitel in het najaar van 2017 in het leven. Meesterfrituurder, dat word je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen, weten en kunnen.

Benieuwd wie de eerste Meesterfrituurder van Nederland wordt? Dat zijn wij van Frituurwereld ook. Er hebben zich al enkele kandidaten in de dop gemeld bij het Nederlands Frituurcentrum. Misschien kan al voor het einde van 2018 de eerste Meesterfrituurder worden geïnaugureerd. Misschien ook niet. Want de weg naar het frituurambassadeurschap is een lange weg. Het is een zevensprong naar de top waarbij drie P’s cruciaal zijn, Passie, Parate kennis en kunde én (dagelijkse) Praktijk.

1. Voorwaarden bij aanmelding

Niet elke frituurprofessional kan de Meesterproef afleggen om Meesterfrituurder te worden. Zo zal een beginneling in het vak toch echt eerst ervaring moeten opdoen voordat hij/zij zich kan aanmelden. Minimaal tien jaar aantoonbare ervaring is een vereiste. De basisvoorwaarden staan als volgt omschreven: “Kandidaten die op willen gaan voor de Meesterproef om Meesterfrituurder te worden dienen zich gedurende minimaal tien jaar te hebben bewezen als ondernemer/eigenaar in het frituurambacht. In zijn/haar frituurspeciaalzaak moet hij/zij de organisatie goed op orde hebben. Jouw huidige frituurspeciaalzaak moet in jouw verzorgingsgebied een onbesproken reputatie hebben, een reputatie waaraan jij als frituurprofessional in belangrijke mate hebt bijgedragen.” De titel is verder verbonden aan een minimum leeftijd van 30 jaar (op het moment van aanmelding). Indien je de Nederlandse nationaliteit niet hebt, moet je het frituurvak in ons land minimaal tien jaar hebben uitgeoefend. Naast frituurprofessionals in Nederland, kunnen ook Vlaamstalige zuiderburen zich aanmelden voor de Meesterproef.

2. Motivatie in drie delen

Bij de aanmelding voor het afleggen van de Meesterproef om Meesterfrituurder te worden, moet het nodige papierwerk worden ingeleverd. Zoals een schriftelijke motivatie van hooguit anderhalve pagina op A4-formaat. De motivatie moet tenminste drie elementen bevatten. Ten eerste: de motivatie waarom je de Meesterproef wilt afleggen. Ten tweede: je moet jouw persoonlijke Passie (de eerste P) voor het frituurambacht onder woorden brengen. Ten derde: je moet aangeven hoe jij als Meesterfrituurder jouw titel wilt gaan uitdragen aan derden, zowel binnen als buiten het frituurvak.

3. Levensbeschrijving en opleiding

Bij de aanmelding moet je een overzichtelijke, liefst puntsgewijze levensbeschrijving toevoegen. Hierop moeten alle relevante persoonlijke gegevens staan. Zoals geboortedatum, adres privé, adres bedrijf, adressen van sociale media enzovoorts. Ook moet je aangeven welke opleidingen, trainingen en werkervaring je hebt opgedaan in de loop der jaren. Je moet apart vermelden welke diploma’s en certificaten je hebt behaald en hiervan kopieën meesturen. Belangrijk is ook een korte beschrijving op te nemen hoe je in aanraking kwam met het frituurambacht en wie jou inspireerde om voor het vak te kiezen. Eventuele referenties of getuigschriften dien je ook mee te sturen.

4. Jij en jouw frituurspeciaalzaak

Het Meesterfrituurder Comité wil zoveel mogelijk weten over jou en jouw frituurspeciaalzaak. Geef dus een korte beschrijving van de aard van jouw bedrijf, jouw dagelijkse taken als manager/eigenaar en jouw beleid ten aanzien van medewerkers, marktveranderingen en de visie op jouw bedrijf in verleden, heden en toekomst. Opdat de commissie zich een goed beeld kan vormen van jou en jouw bedrijf moet je een portfolio samenstellen. Dit moet minimaal bestaan uit: folders, flyers en menukaarten van jouw bedrijf; artikelen die in de publieksmedia, lokale media of vakmedia over jou en jouw bedrijf zijn verschenen; verslagen en/of certificaten van hygiëneaudits of mystery guest bezoeken én het laatste jaarverslag van jouw accountant. Indien jouw bedrijf nog niet door enig beoordelingsbureau is bezocht of het Goed Gefrituurd Keurmerk nog niet toegekend is, dient dit alsnog te gebeuren. In jouw portfolio moet je bovendien een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opnemen.
Het Meesterfrituurder Comité wil alle paperassen in vijfvoud per aangetekende post in één levering ontvangen. Zorg dus dat je vijf identieke pakketten samenstelt van alles wat hierboven wordt gevraagd. Het mooist is natuurlijk als je alle kopieën van de paperassen laat bundelen tot een compleet ingebonden dossier. Het comité kiest bewust niet voor digitale correspondentie, om onwenselijke verspreiding van officiële papieren via het digitale domein te voorkomen.

5. Goede uitdrukkingsvaardigheid

Hoewel gezocht wordt naar potentiële Meesterfrituurders en niet naar “studiebollen” en juist ook autodidacten de titel kunnen verwerven, ontkomt het Meesterfrituurder Comité er niet aan eisen te stellen aan schriftelijke en mondelinge taal- en uitdrukkingsvaardigheden. Van een Meesterfrituurder die een ambassadeursrol vervult, mag verwacht worden dat hij/zij zich in het openbaar goed kan uitdrukken. Tijdens de mondelinge toelichting zal dus op deze aspecten gelet worden. Mogelijk wordt kandidaten aangeraden een korte training te volgen om de uitdrukkingsvaardigheid te vergroten.

6. Mondelinge toelichting

Indien aan alle voorwaarden zoals hierboven zijn beschreven is voldaan, zal de kandidaat worden opgeroepen voor een mondelinge toelichting voor het voltallige comité. Het kan even duren voordat je een oproep ontvangt. De leden van het comité nemen de tijd zich eerst een goed beeld te vormen van jou en jouw frituurspeciaalzaak. Ze zullen zich dus eerst goed inlezen en oriënteren. Vervolgens wordt een datum geprikt die iedereen schikt.

7. De Meesterproef

Na de mondelinge toelichting krijg je van het Meesterfrituurder Comité schriftelijk bericht over de bevindingen. Je hoort dan of je in de ogen van het comité voldoet aan de eisen om op te gaan voor de Meesterproef. Het kan zijn dat aanvullende vragen en/of eisen worden gesteld, waarna opnieuw wordt beoordeeld of je geschikt bent voor de Meesterproef. Tijdens de uiteindelijke Meesterproef word je met name getoetst op drie P’s. Naast Passie en motivatie, gaat het om Parate kennis en kunde. Zoals: parate vak- en productkennis, parate achtergrondkennis van het frituurambacht en parate managementkwaliteiten. Er zullen jou bovendien enkele dilemma’s uit de dagelijkse praktijk worden voorgelegd. Naast dit uitgebreide mondelinge deel van de Meesterproef, is er een derde P, de P van Praktijk. Je moet ter plekke friet, kroketten en enkele andere snacks bereiden. Tot deze praktijkproef word je alleen toegelaten als de mondelinge proef met goed gevolg is afgelegd. Indien de praktijkproef ook goed is afgesloten, wordt een datum vastgesteld voor jouw inauguratie als Meesterfrituurder.

Inauguratie en kosten

Heb je de “zevensprong” doorlopen en de Meesterproef met succes afgelegd, dan organiseer je samen met het Meesterfrituurder Comité de inauguratie in jouw (eigen) bedrijf. De inauguratie vindt plaats binnen twee maanden na de proef.

De inauguratie heeft tot doel:

1. de geslaagde op passende wijze te huldigen voor de prestatie;
2. bij te dragen aan de bekendheid en de waarde van de titel Meesterfrituurder;
3. bij te dragen aan versterking van het imago van de frituurbranche.

Nadat het Meesterfrituurder Comité heeft aangegeven dat je de Meesterproef kunt afleggen, ontvang je van het Nederlands Frituurcentrum een factuur van € 1.500,- exclusief btw. Daarnaast zijn zowel de kosten die gemaakt worden om de Meesterproef af te leggen, als de kosten van de inauguratie voor rekening van de kandidaat.

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van het Meesterfrituurder Comité, Frans van Rooij.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 040-7200900 of per e-mail via secretaris@meesterfrituurder.nl.
Al jouw persoonlijke en bedrijfsgegevens rond jouw aanvraag en het afleggen van de Meesterproef worden door het Meesterfrituurder Comité strikt vertrouwelijk behandeld.

Adres Meesterfrituurder Comité:

Nederlands Frituurcentrum t.a.v. Meesterfrituurder Comité
Postbus 2243, 5500 BE Veldhoven

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het magazine Frituurwereld nummer 7 – Voorjaar 2018