5 keer data en bijzonderheden uit de nieuwste fastservice-cijfers

Actueel |
23 mei 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Shutterstock

Ondanks politieke en economische onrust, presteert de horeca volgens recente rapporten goed. Wel valt op dat de cafetaria’s en andere bedrijven in het segment fastservice achterblijven bij veel andere kanalen in de horeca. Althans volgens bureau Foodstep. De ING Bank daarentegen stelt dat de omzet van fastservicebedrijven eind 2021 al geheel van corona was hersteld.

Bureau Foodstep zegt in zijn recent verschenen periodemonitor (meetperiode: 28 maart tot en met 24 april ofwel periode 4) dat de horeca en de rest van de foodservicebedrijven 66,3 groeiden ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Foodstep baseert zich hierbij op de inkoopwaarde van de horeca. ING kijkt op zijn beurt naar het volume in de horeca (het aantal verkochte producten of services) dat volgens de bank de komende jaren zal groeien.

Vijf keer data en bijzonderheden uit de laatste cijfers:

1. “19 procent onder april 2019”

De fastservicebedrijven, inclusief cafetaria’s, blijven nog altijd achter bij de omzet vóór corona. In april bleef de inkoopwaarde ruim 19 procent achter bij april 2019. Hierbij moet bovendien het volgende worden vermeld: de inkoopprijzen waarop Foodstep zich baseert, liggen aanmerkelijk hoger dan in 2019. Aangezien de prijzen hoger liggen, mag dus worden aangenomen dat de groei van het omzetvolume (hoeveelheid ingekochte producten) nog sterker achterblijft bij 2019.

2. Ontwikkeling afgelopen jaren

Foodstep heeft ook de inkoopwaarde van april in vier opeenvolgende jaren bekeken, waarbij het resultaat steeds met het jaar daarvoor is vergeleken. De ontwikkelingen voor het segment fastservice ziet er als volgt uit:

  • April 2019: stijging van inkoopwaarde met 7 procent
  • April 2020: min 62,4 procent
  • April 2021: plus 57,4 procent
  • April 2022: plus 36,6 procent

3. ING: “30 tot 35 procent volumegroei”

Groeiende inkoop en omzet alléén zijn niet zaligmakend. Het zegt immers, gezien de prijsstijgingen, weinig over de hoeveelheid verkochte maaltijden, snacks en dranken. De branchedeskundigen van de ING Bank focussen zich op het volume. De bank sprak recent de verwachting dat de horeca in 2022 zijn omzetvolume met 30 tot 35 zal zien groeien. ING Bank: “Ondanks de sterke groei is de horecasector eind 2022 naar verwachting nog altijd niet terug op het pre-coronaniveau van eind 2019. Daar zal pas in 2023 sprake van zijn met een verwachte volumegroei rond de 10 procent.”

4. ING: “Fastservice juist al hersteld”

Hoewel de cijfers van bureau Foodstep iets anders zeggen, althans over april, zijn volgens de ING Bank de fastservicebedrijven vorig jaar al volledig hersteld van corona. De bank schrijft: “Binnen de horecasector zijn er grote verschillen in de mate van herstel. Zo werden bedrijven met veel afhaal- en bezorgomzet, zoals cafetaria’s en fastservice restaurants, relatief minder hard geraakt door de lockdowns. Deze bedrijven zaten eind 2021 dan ook weer op het niveau van 2019. Dit geldt niet voor restaurants, cafés en hotels. Daar lag de omzet eind 2021 nog altijd fors lager ten opzichte van 2019, variërend van een kwart minder omzet voor restaurants, 40 omzet voor cafés en bijna 50 omzet lagere omzet voor hotels.”

5. “Historisch laag consumentenvertrouwen”

ING Bank wijst verder nadrukkelijk op het historisch lage consumentenvertrouwen in ons land. “De relatief hoge inflatie zorgt niet alleen voor hogere kosten in de horeca, maar draagt ook bij aan een historisch laag consumentenvertrouwen en een lage koopbereidheid van consumenten naar de toekomst toe. Als de inflatie langere tijd aanhoudt, kan dit een rem zetten op de consumptie van goederen en diensten. Dit raakt dan ook de horeca. Zo zullen veel huishoudens bij aanhoudend hogere prijzen, vroeg of laat gaan bezuinigen op minder essentiële consumptie, zoals etentjes en andere uitstapjes buiten de deur.”

Meer over