Rookruimte voor personeel verdwijnt

Actueel |
18 oktober 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: UZM

Rookruimtes voor personeel in de horeca zijn vanaf 1 januari 2022 helemaal niet meer toegestaan.

Afgesloten rookruimtes die zich bevinden in bedrijven zijn per 2022 namelijk taboe. Half afgesloten abri’s of rookplekken buiten zijn alleen toegestaan als de werkgever instemt.

Het rookverbod in de horeca stam al van najaar 2014. Het verbieden van afgesloten rookruimtes voor werknemers, is de laatste maatregel. Nergens in bedrijven mag voortaan meer gerookt worden.

Het verbod op rookruimtes voor medewerkers vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord, dat de overheid eind 2018 met tientallen maatschappelijke organisaties ondertekende. Doel van dit akkoord is onder meer: een compleet rookvrije generatie in 2040.

De Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA) zal controleren op de naleving van het verbod op afgesloten rookruimtes. Indien toch nog wordt gerookt in personeelsruimten van een horecabedrijf, kan de NVWA de werkgever een boete opleggen. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor het instellen én handhaven van het rookverbod.