ProFri polst belangstelling voor bijeenkomst van franchisers in frituurbranche

ProFri in het nieuws, Actueel |
1 augustus 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock

Formulehuizen moeten voordat 2023 begint, de overeenkomst met hun franchisenemers hebben aangepast bij de nieuwe Franchise Wet. Het lijkt erop dat niet in alle gevallen is gebeurd. Vakvereniging ProFri gaat een speciale bijeenkomst beleggen voor franchisenemers om hen voor te lichten over de actuele situatie.

De Franchise Wet is sinds begin vorig jaar van kracht. Hij is door de overheid ingevoerd om met name de positie van franchisenemers ten opzichte van de formulehuizen te versterken.

Goodwill

Zo zijn in de nieuwe wet zaken geregeld als: vier weken contract-bedenktijd, een actievere informatieplicht van franchisegevers op velerlei gebied én regelgeving omtrent het beëindigen van contracten. Bij dit laatste aspect gelden bijvoorbeeld aanvullende eisen als de waardebepaling van de goodwill-som voor de vertrekkende franchisenemer én het maximaliseren van het concurrentiebeding tot één jaar.

Aanpassen overeenkomsten

Als uitvloeisel van de wet, hebben franchiseformules tot 1 januari 2023 de tijd gekregen om lopende contracten met hun franchisenemers aan te passen bij de nieuwe regels. Het gaat hierbij niet alleen om het actualiseren van bestaande contracten en overeenkomsten, maar ook om de teksten in bijvoorbeeld handboeken en vastgelegde procedures. Ook bijvoorbeeld de passages over ‘stilzwijgende verlenging’ in contracten moeten worden veranderd.

Melden bij ProFri

ProFri roept frituur-franchisenemers die belangstelling hebben voor een speciale bijeenkomst op zich te melden bij de vakvereniging. “Het past bij de doelstelling van onze vereniging, namelijk het behartigen van de collectieve belangen van professionele frituurders,” zegt directeur Frans van Rooij. “Vanzelfsprekend zullen we bij de bijeenkomst een advocatenkantoor betrekken dat gespecialiseerd is op het gebied van franchise.”

Ook frituurfranchisers die nog geen lid zijn van vakvereniging ProFri, kunnen zich melden. “De bijeenkomst is een mooi moment om je alsnog aan te sluiten,” aldus Van Rooij.

Franchisenemers met een frituur-formulebedrijf kunnen zich hier melden.