Paardenvlees: “Weet wat je verkoopt”

Actueel |
21 juni 2017 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

TV-programma Radar stelde (opnieuw) de misstanden aan de orde bij Zuid-Amerikaanse verwerkers van paardenvlees voor de Nederlandse snackindustrie. Het secretariaat van vakvereniging ProFri werd in reactie hierop gebeld door verontruste leden. Radar toonde beelden van Eyes on Animals, die mishandelde en zieke Zuid-Amerikaanse paarden filmde. Vaak zijn de paarden eerst voor intensieve sporten gebruikt. De beelden zijn verbijsterend.

ProFri zegt bij monde van Frans van Rooij: “Veel frituurondernemers zijn geschokt. Ik kan ze maar één ding zeggen: bij goed vakmanschap hoort dat je weet wat je verkoopt aan je klanten.” Van Rooij roept leden op om kritisch te kijken naar hun inkoopbeleid. “De consument, jouw klant, wil weten wat hij eet.” ProFri gaat over het onderwerp het gesprek aan met fabrikanten en wil ook grossiers bij de kwestie betrekken. In 2007 en 2014 is het lot van de paarden al eerder aan de kaak gesteld. Overigens is het aandeel paardenvlees lang niet meer zo groot als eind vorige eeuw. In 1999 bevatte 53 procent van alle rundvleeskroketten in werkelijkheid paardenvlees. Deze percentages liggen nu vele malen lager.

Dit artikel is reeds eerder verschenen in Frituurwereld Editie 4 – Zomer 2017