Op 8 december besluit over horeca

Actueel |
13 november 2020 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

Het kabinet neemt naar verwachting op z’n vroegst dinsdag 8 december een besluit over de heropening van de horeca. Mogelijk zal een versoepeling van de huidige lockdown dan een week later ingaan.

Pas op het laatste moment zal het kabinet besluiten onder welk regiem de heropening zal plaatsvinden. Het is dus zeer de vraag of de horeca per half december in de totale breedte weer mag starten of ten dele. De verwachting is dat “functioneel uit eten gaan” weer beperkt wordt toegestaan, maar dat “gezellig uitgaan” in bijvoorbeeld cafés nog langer op zich zal laten wachten.

Het ministerie van bewindsman Eric Wiebes werkt achter de schermen aan de scenario’s. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken in hoeverre de verschillende opties uitvoerbaar en controleerbaar zijn, zowel in juridisch als praktisch opzicht.

Zelfhandhaving

Voor cafetaria’s zou dit kunnen betekenen dat vanaf half december de zitgelegenheid weer in gebruik mag worden genomen onder strikte voorwaarden. Afgezien van afstands- en hygiëneregels, is goed denkbaar dat er een maximum blijft gelden voor het aantal gasten per tafel en per ruimte. Wel is duidelijk dat de volle verantwoordelijkheid voor handhaving van de regelgeving bij de ondernemers blijft liggen.

Beperking

“Als we afgaan op de signalen die ons vanuit Den Haag bereiken, is op nog kortere termijn geen versoepeling te verwachten,” zegt Frans van Rooij van de Horeca Alliantie. “Vooralsnog wil het kabinet het aantal bewegingen van consumenten en het aantal mogelijke contactmomenten blijven beperken.” De Horeca Alliantie onderhoudt nauw contact met de verantwoordelijke ambtenaren in Den Haag en zal ook vooraf worden geraadpleegd.

Experiment

Brancheorganisatie KHN kwam eerder deze week met een initiatief om een proef te starten waarbij 25 horecabedrijven in verschillende segmenten al eerder hun deuren openen. Van Rooij gelooft niet dat dit soelaas zal bieden. “Zo’n proef en het monitoren van de eventuele resultaten neemt vele weken in beslag. Dat zal dus niet leiden tot een versnelling maar eerder tot een vertraging van de heropening, ook omdat het ministerie van economische zaken al volop met de heropening bezig is.”