Hiaat in NOW1 jaagt horeca op veel extra kosten

Actueel |
19 februari 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Wouter Koolmees, foto: Rijksoverheid.nl.

Een hiaat in de steunmaatregel NOW1, pakt bij de afrekening voor veel ondernemers in de horeca zeer negatief uit. De Horeca Alliantie roept Wouter Koolmees, de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, op deze mismatch te repareren.

“Het is een ingewikkelde materie,” aldus een woordvoerder van de Horeca Alliantie, de koepel van ProFri, VCHO en NHG. “Ondernemers worden het slachtoffer van de rekenmethodiek die is toegepast.” Een voorbeeld dat de horecakoepel aanvoert: “Ondernemers worden gestraft wanneer de loonsom lager is uitgevallen, vergeleken met de rekenmaand die bij NOW1 wordt gehanteerd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een medewerker is vertrokken. ”

Rekenvoorbeeld

De loonsom in januari 2020 vormt de basis voor NOW1. Op de steuntoekenning voor drie opeenvolgende maanden wordt korting toepast, wanneer blijkt dat het totaal aan loonkosten lager ligt dan drie maal de loonsom van “rekenmaand” januari 2020.

Grote gevolgen en boete

Een daling van de loonsom pakt dus zeer negatief uit voor de hoogte van de NOW1-uitkering. De Horeca Alliantie licht toe: “De ondernemer kan er vaak weinig aan doen dat sprake is van een loonsomdaling. In de horeca wordt veel gewerkt met een zogenoemde flexibele schil, waarbij meer of minder uren worden ingezet al naar gelang de behoefte. Hierdoor kan de loonsom van maand tot maand fluctueren.”

Daarnaast kan de loonsom zijn gedaald door zaken als: een personeelslid dat met pensioen gaat of ander werk heeft gevonden. De ondernemer moet niet alleen terugbetalen, maar krijgt ook een boete. De totale terugbetaling op het NOW1-voorschot kan snel oplopen tot ettelijke duizenden euro’s. De Horeca Alliantie vraagt de minister de boeteregels te herzien.