Formules: aantal daalt, maar omzet groeit wel

Actueel |
21 maart 2017 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
1997: 38 Restaria’s / Foodservicewatcher

Het aantal frituurbedrijven binnen formules of samenwerkingsverbanden is na 2007 gedaald. Tien jaar geleden waren 1045 cafetaria’s en snackbars aangesloten. Eind vorig jaar stond de teller op 911.

Het aantal frituurmerken daalde ook. Tien jaar geleden waren dat er 26 tegen 22 vorig jaar. Ter vergelijking een cijfer uit 1997: twintig jaar geleden hadden 15 cafetariamerken samen 524 vestigingen. De formulevorming was toen echter een nieuw fenomeen; het kwam pas begin jaren 1990 op gang. De daling in de afgelopen tien jaar wordt veroorzaakt door enkele verdwenen merken (Super Snack, Bestaria), fusies (Hap Snap, Vork, Smulwereld) en enkele krimpende merken, hoewel enkele ondernemers deze merknamen als zelfstandige ondernemers nog wel handhaven.
Het marktaandeel van formules (in aantallen vestigingen van de totale markt) daalde het afgelopen decennium eveneens: 19 procent vorig jaar tegen bijna 21 procent tien jaar terug. Hoewel adequate vergelijkbare cijfers ontbreken, zijn er wel indicaties dat de formules omzetmatig hun aandeel in de markt behoorlijk zagen toenemen. De formulebedrijven boekten een gezamenlijke omzet inclusief btw van ruim 299 miljoen euro ofwel ruim 282 miljoen ex btw. Elders in deze editie kun je een uitgebreid artikel lezen met meer cijfers over de frituurbranche.

Dit artikel is reeds eerder verschenen in Frituurwereld Editie 3 – Voorjaar 2017

Meer over