Extra steun: voor starters en óók voor rest horeca

Actueel |
22 januari 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Starters op horecademonstratie.
Foto: Cor Salverius.

Het kabinet trekt een bedrag van 7,6 miljard euro uit voor extra coronasteun aan bedrijven. Voor het eerst komt er geld beschikbaar voor startende horecabedrijven.

De rijksoverheid wil voor starters een leenregeling in het leven roepen. Daarvoor is echter toestemming nodig van Europa. Het gaat om een regeling voor de vergoeding van de vaste lasten naar voorbeeld van de TVL, maar die wordt nog verder uitgewerkt.

Protestmanifestatie

Vakvereniging ProFri en haar zusterorganisaties in de Horeca Alliantie hebben steeds gepleit voor een regeling voor starters. Horecaondernemers die recent een bedrijf openden kwamen tot nu toe niet voor steunmaatregelen in aanmerking. Tijdens de protestmanifestatie van de Horeca Alliantie in Den Haag in december voerden enkele starters het woord over hun benarde positie.

Handdoek in ring

Overigens heeft het er alle schijn van dat de regeling lang niet voor alle starters in de horeca soelaas biedt. De inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel geldt namelijk als uitgangspunt. ProFri-directeur Frans van Rooij: “Dit is voor veel starters niet in 2020, maar al in 2019 geweest. We hebben een aantal leden voor wie dit het geval is. Eén van hen is de wanhoop nu nabij. Dit lid staat op punt om de handdoek in de ring te gooien en appte ons gisterenavond laat over het hiaat dat ook nu in de nieuwe steunmaatregelen weer zit.” ProFri gaat de mismatch in de regeling melden bij het ministerie van economische zaken.

NOW naar 85%

Het kabinet maakte nog meer wijzigingen bekend. De tegemoetkoming voor personeelskosten van gesloten bedrijven en bedrijven met veel omzetverlies (NOW) gaat naar 85 procent. Na de eerste lockdown werd deze loonkostenregeling juist afgebouwd. Na veel druk van onder meer horecaorganisaties werd hij eind vorig jaar al weer iets opgehoogd; nu gaat er dus nog een schepje bovenop. Bedrijven die 30 procent of meer omzetverlies hebben, komen bovendien in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 85 procent van de vaste lasten (TVL-regeling).

Verder zijn de mogelijkheden om uitstel van belastingbetaling te krijgen verruimd. Ook op een aantal andere punten worden of zijn de regelingen versoepeld, zowel landelijke als gemeentelijke steunmaatregelen.

Hier: bijzonderheden over het nieuwe steunpakket