Bleke frietjes? Goed bakmanschap!

Achtergrond |
3 augustus 2020 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

De universiteit van de Amerikaanse staat Maine kweekt nieuw rassen frietaardappelen, die bleke frietjes opleveren. Doel: het gehalte acrylamide omlaag brengen. Acrylamide vormt zich bij verhitting en is bij hoge concentraties vermeend kankerverwekkend.

Om het gehalte acrylamide in friet in te dammen, heeft de Europese overheid de regels op dit punt aangescherpt. In Nederland heeft de Voedsel- en Waren Autoriteit aangekondigd te zullen controleren of de grenzen niet worden overschreden.

De nieuwe Amerikaanse frietjes bakken niet goudbruin, maar blijven dus tamelijk witbleek als ze worden afgebakken. Volgens de onderzoekers zijn de frieten echter wel knapperig. Eerder schreef de Europese aardappelorganisatie EUPPA via een kleurenkaart (zie foto) al bleke(re) frietjes voor als norm.

Uit bakproeven die in het verleden zijn uitgevoerd onder auspiciën van vakvereniging ProFri blijkt dat frietjes niet perse bleek hoeven te zijn om ruim onder de acrylamidenormen te blijven. “Uit onze test bleek vooral: niet te hoog verhitten en zéker niet te lang afbakken; dan is er niets aan de hand,” zegt directeur Frans van Rooij. “Het komt dus vooral aan op goed bakmanschap en het goed instrueren van de medewerkers.” Hoewel Van Rooij het zou betreuren, sluit hij niet uit dat bleke frietjes uiteindelijk de norm zullen worden.

Foto: EUPPA