Advies aan Kaag: ‘Laat cafetaria’s en bakkerijen maar gewoon failliet gaan’

Actueel |
21 september 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Sigrid Kaag, foto RVD Arenda Oomen

Cafetaria’s, bakkerijen en soortgelijke energie-intensieve MKB-bedrijven kun je met een gerust hart failliet laten gaan. Zij hebben dus géén steun nodig vanwege hun hoge energielasten. Dit advies geven topambtenaren van het ministerie van financiën aan minister Sigrid Kaag.

door Ubel Zuiderveld

Letterlijk staat er in een zogenaamde ‘beslisnota’ van eerder deze maand, gericht aan Kaag: “U kunt inbrengen (in de Tweede Kamer tijdens de huidige beschouwingen) dat faillissementen van energie-intensieve MKB’ers geen maatschappelijk ontwrichtende werking hebben. Faillissementen zijn onderdeel van een gezonde marktdynamiek. Een gezonde marktdynamiek vermindert arbeidsmarktkrapte en jaagt verduurzaming en innovatie aan.”

‘Geen reden voor steun’

Verder staat gericht aan Kaag te lezen: “Vanuit de politiek lijkt bij de VVD en mogelijk het CDA een behoefte te zijn om het MKB te steunen. U kunt aanvoeren dat er geen economische redenen zijn om het MKB te steunen. Het energie-intensieve MKB heeft de mogelijkheid om haar prijzen te verhogen, omdat ze in minder mate onderhevig is aan internationale concurrentie en omdat het koopkrachtpakket de vraag van consumenten zal verhogen.”

Maar ook: “Bedrijven blijken hogere kosten te kunnen doorberekenen aan afnemers, vandaar de hoge inflatie, of kunnen genoegen nemen met lagere winstmarges of kiezen voor het tijdelijk terugbrengen of anders organiseren van hun productieproces.” Bovendien wordt Kaag aangeraden om in de Tweede Kamer te zeggen dat bedrijven beter gesteund kunnen worden om te verduurzamen.

De antwoorden die de topambtenaren aanbevelen, staan niet op zichzelf. Kaag heeft zich over steun aan bedrijven met een hoge energiestress, mede veroorzaakt door de politieke sancties tegen Rusland, nog nauwelijks uitgelaten. Het lijkt bovendien voor de hand te liggen, dat de adviezen van de ambtenaren zijn ingegeven door de mening van de minister zelf. Passages in de gisteren verschenen Miljoenennota en het ontbreken van voornemens omtrent steun voor het MKB, duiden er bovendien op dat het kabinet verdeeld is over deze kwestie.

Wel druk vanuit de kamer

Met name de VVD, maar ook JA21, BBB, SGP en PvdA pleitten vandaag in de Tweede Kamer tijdens de beschouwingen wél voor steun aan bedrijven met een hoge energiestress. Onder anderen Sophie Hermans (VVD) en Attje Kuiken (PvdA) drongen aan op snelheid. Naar het zich nu laat aanzien zal het kabinet pas op z’n vroegst rond 1 november eventuele maatregelen voor cafetaria’s, bakkerijen en andere energie-intensieve bedrijven aankondigen.