“Aardappelprijs stijgt bovengemiddeld”

Actueel |
22 september 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock

Na de lockdowns met volle aardappelschuren verwacht je dalende pieperprijzen. De recente tendens is echter een heel andere: de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) voorziet voor teeltseizoen 2022-2023 echter een prijsstijging van circa 6 procent.

Dat is het dubbele van het langjarige gemiddelde, een prijsstijging van circa 3 procent jaarlijks.

Loonkosten

Volgens platform Boerenbusiness zijn de gestegen kosten voor energie, mest en gewasbescherming verantwoordelijk voor de prijsopdrijving. Daarnaast is sprake van een licht dalend aardappelaanbod in Europa. Ook stijgende loonkosten en personeelsgebrek zijn van invloed op de prijzen.

Aviko

Eerder deze maand werd al bekend dat Aviko kampt met tegenvallende opbrengsten van frietaardappelen tijdens proefrooiingen. Aanvankelijk leek de aardappelopbrengst per hectare dit jaar toe te nemen, maar de laatste weken is sprake van een neerwaartse beweging. Bovendien vertoont het zogenaamde ‘onderwatergewicht’ van de aardappelen een afnemende tendens. Dit betekent dat het gehalte droge stof afneemt en een aardappel gemiddeld dus minder friet oplevert. Het droge en relatief zonnige najaar van dit moment kan de aardappelopbrengsten nog extra negatief beïnvloeden.

Overigens is sprake van slechts een beperkte invloed op de frietprijzen voor cafetaria’s. Het aandeel van telers, verwerkers en verpakkers in de frietkosten ligt tussen de 15 en 20 procent.

Meer over